„Imádlak áhitattal, Isten: rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen.
Néked egész szívem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.” (Aquinói Szent Tamás éneke Krisztus testéről)
...

Folytatva az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről szóló témakörünket, holnap, május 25-én tartjuk e havi tematikus napunkat, melynek vezérgondolata: a kételkedőknek jó tanácsot adni....

Marosvásárhelytől 37 km-re délkeletre, a Kis-Küküllő jobb és bal partján, a Küsmöd-patakának torkolatánál, az erdőszentgyörgyi-medencében fekszik, Szovátától 26 km-re Erdőszentgyörgy. Maros-megyében...

 Szentháromság
Himnusz
    
Te, mérhetetlen Hármas-Egy,
mindent hatalmad alkotott,
időknek rendjét megszabod,
idők előtt örökre élsz.
 ...

1
2
3
4
2016. május 26. , csütörtök

„Imádlak áhitattal, Isten: rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen.
Néked egész szívem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.” (Aquinói Szent Tamás éneke Krisztus testéről)
Szemléljük, engeszteljük és imádjuk Krisztust, a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

2016. május 24. , kedd

Folytatva az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről szóló témakörünket, holnap, május 25-én tartjuk e havi tematikus napunkat, melynek vezérgondolata: a kételkedőknek jó tanácsot adni. Kételkedőknek mondjuk azokat, akik bizonytalanok, s nem tudják egy-egy helyzetben, hogyan döntsenek, mit tegyenek.

2016. május 24. , kedd

Marosvásárhelytől 37 km-re délkeletre, a Kis-Küküllő jobb és bal partján, a Küsmöd-patakának torkolatánál, az erdőszentgyörgyi-medencében fekszik, Szovátától 26 km-re Erdőszentgyörgy. Maros-megyében a Kis-Küküllő középső szakaszának legnagyobb települése, egykori járási székhelye.

2016. május 21. , szombat

 Szentháromság
Himnusz
    
Te, mérhetetlen Hármas-Egy,
mindent hatalmad alkotott,
időknek rendjét megszabod,
idők előtt örökre élsz.
 
Te önmagadban Teljes-Egy,
boldog magadban teljesen,
tündöklőn tiszta, egyszerű:
a mennyet, földet átfogod.
 
Atyánk: kegyelmek kútfeje,

2016. május 18. , szerda

Szováta város Maros megyében a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülő város. Marosvásárhelytől 60 km-re keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai-medencében fekszik. A Kis-Küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kúpjaira épült. 1955 óta város.

2016. május 16. , hétfő

„Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája

2016. május 9. , hétfő

A Mária Rádiók Világcsaládja idén immár negyedik alkalommal szervezi meg ezt a világméretű eseményt, a Mariathont. Ez messze többet jelent, egy egyszerű pénzgyűjtésnél. Ahogy a szentírásban is olvassuk, „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”.

2016. május 9. , hétfő

Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, Romániában, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú. A falu Csíkszereda központjától 3 km-re északkeletre, a Somlyó-patak völgyében telepűlt.