Kérjétek az aratás Urát!

papok.png

Népünk úgy tartja, hogy Szent Péter és Pál napján megszakakad a töve a búzának, és el lehet kezdeni az aratást. Az aranyló vetés magában hordozza a megélhetésünket és a jövő vetések reményét is. Nem könnyű az aratás, rengeteg verejtékkel és fáradsággal jár, amíg a búzaszemek a mezőről a magtárakba kerülnek, hisz nagyon kell ügyelni, hogy minél kevesebb mag vesszen el.
Az Úrjézus felhívta figyelmünket, hogy kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába, mert az aratnivaló sok. Kétezer év történelmén keresztül, újult intezitással érvényesül a jézusi felhívás: kérjétek az aratás Urát! Az apostolfejdelmek idei ünnepén hat munkással gyarapodott az aratásban dolgozók száma, hiszen Exc. Jakubinyi György érsek úr, június 29-én, a gyulafehérvári székesegyházban 10 órakor kezdődő szentmise keretében pappá szentelte a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet négy diakónusát: a csíkmadarasi Balla Imrét, a csíkmenasági Farkas Alajost, a galócási Puskás Attilát, a felvinci Szabó Siklódi Lászlót, valamint a római Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum két növendékét: a zernyesti Hurgoi Jánost és az ákosfalvi László Istvánt.

Örömünk teljesebb lehet, ha figyelembe vesszük, hogy az előző napon, június 28-án csütörtökön, Exc. Jakubinyi György érsek, 10 órakor a székesegyházban kezdődő szentmise keretében diakónussá szentelte a borszéki Bajkó Norbertet, a ditrói Csíki Szabolcsot, a székelyudvarhelyi Elekes Szabolcsot, a petrillai Ilyés Imrét, a borzonti Kovács Istvánt és Puvák Antal P. Marian ferences testvért.

Ők már döntöttek. Istennek hála, vállalták az aratás fáradságos és egyben magasztos feladatát, nekünk viszont melléjük kell állnunk, segítenünk kell őket, imádkoznunk kell értük, szeretnünk kell őket! Adja Isten, hogy jó és szent pásztoraink legyenek!

cSm

About the author

maradmin

Leave a Comment