A hét plébániája: TEMESVÁR-JÓZSEFVÁROS

temesvar-jozsefvaros.jpg

A hét plébániája: Temesvár-Józsefváros

TEMESVÁR a történelmi Bánság régió legfontosabb és legnépesebb városa, a Temes és a Béga folyók mellett fekszik, a mostani Temes megye közigazgatási székhelye. Lakossága mindig is több nemzetiségű volt, románok, magyarok, németek,szerbek,horvátok,szlovákok,bolgárok élnek itt egyetértésben.
Mai lakóinak száma kb. 319 ezer, amiből a magyarok kb.15 ezer.
A város nevét a Temes folyótól, a mellette lévő vártól kapta, első írásos említése a XII-XIII. századok fordulóján volt, amikor a vármegye neve Temes. II.Endre 1212-es adománylevelében királyi várnak „Castrum Regium”-nak nevezi. A város az évszázadok során viharos történelmi időket élt át. A 164 éves török fennhatóság alól 1716 októberében, a Savoyai Jenő (1663-1736) herceg vezette osztrák császári hadsereg által szabadul fel. Ezután indul el a város újjáépítése, gróf Claudius Florimund Mercy (1666-1734) császári tábornagy katonai kormányzása alatt. Ekkor épül az ősrégi vár helyén a Belváros, majd fokozatosan mellé a külvárook: Gyárváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, Mehala és hozzácsatlakozva Rónác község.
Temesvár délnyugati felén terül el Józsefváros, a legkésőbb, 1744-ben keletkezett,
a gazdagabb belvárosi polgárok építettek az itteni kertek közepén nyári lakhelyett maguknak, kezdetben lakói csak német anyanyelvűek voltak. Az Új Német Major név helyett, nevét 1773-ban kapta, II.József (1741- 1790 ) császár tiszteletére.
Római katolikus temploma, majdnem a legrégebbi a mostani temesvári katolikus templomok közül, 1772-1774 között épült, csak a Dóm, amely a mai temesvári róm.kat. püspökség székesegyháza régebbi (1736-1773 épült.) Gróf Engel Antal csanádi püspök megbízásából Rothenbach Leonhard kanonok áldotta meg, a templom védőszentje a Boldogságos Szűzanya. A plébániatemplom eredetileg tiszta bécsi barokk stílusban épült, tornya 1849-ben, az ostromkor megsérült, amit ugyan felújítottak, majd 1889-ben lebontása után, kisméretű új zömök torony épült. 1935-ben alakították ki a templom rokokó díszítésű homlokzatát és a szép barokkos díszes főbejáratát, a neves Lázár építész tervei alapján. Ekkor alakították ki a főoltárt is, Szántó László temesvári műhelyében készült, amelynek közepén Szűz Mária a gyermek Jézussal, késő barokk festmény áll, a hagyomány szerint a kegykép egy Lucas Cranach (1472-1553) német szász festő egyik festményéről lett lemásolva Trient városban, Tirolból, Johann Matthaus Steufer plébános hozta magával Temesvárra 1818-ban.
A főoltár két oldalán Szent Joachim és Szent Anna XVIII, századi aranyozott fa szobrai állnak. Két barokk mellékoltára, Szent Anna és Assisi Szent Ferenc tiszteletére, román stílusú a Jézus Szent Szíve mellékoltár. A templom legszebb üvegfestménye a szentélyben Szent Józsefet ábrázolja. A templom melletti kereszt 1832-ből származik, kertjében volt Nepomuki Szent János, barokk szobra, a város legrégebbi köztéri szobra.
(1722-ben már állt a szobor a város szívében) A folyók,hidak,halászok védőszentje,
a gyónási titok mártírja, aki 1727-től a Temesi Bánság védőszentje is. A felújított szobrot (Ioan Oprescu restaurátor által) 2013. október 13-án, új helyén, a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi-templom előtti téren állították fel,a búcsús szentmise előtt Roos Márton temesvári róm. kat. megyéspüspök áldotta meg.
Az 1775-ben alapított Temesvár IV.-józsefvárosi plébánia, a Temesvári Római Katolikus Püspökség, Székesegyházi Főesperesség, Temesi esperesi kerületéhez tartozik,
2010-től plébánosa Ft. Szilvágyi Zsolt kanonok, segédlelkész Ft. Szabó Tibor.
A templom búcsúja szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján van.
Az egyházközség magyar, román és német ajkú híveinek gazdag a hitélete,
a legnépesebb a Rózsafűzér társulatok, Schönstatti imacsoport, Nőszövetség, Ifjúsági csoportok működnek, felnőtteknek és gyerekeknek hitoktatás, havonta családos találkozót tartanak és Mama-baba klub is tevékenykedik. A plébánia területén van a Notre Dame-Miasszonyunkról-nevezett Szegény Iskolanővérek Rend kolostora és temploma (a tanítórendet 1833-ban alapította boldog Gerhardinger Mária Terézia nővér, Temesvárra 1858-ban jöttek, majd újra 1992-től.) A józsefvárosi Notre-Dame zárda- templom 1894-ben épült neoromán stílusban, Jézus Szent Szíve tiszteletére van felszentelve. A plébániatemplom szomszédságában található a magyar tannyelvű Bartók Béla Elméleti Líceum új épülete

(A józsefvárosi plébánia honlapjáról vett információk alapján összeállította Szebeni Lajos, fotó: diocesistm.ro)

About the author

maradmin

Leave a Comment