A hét plébániája: CSÍKPÁLFALVA

csikpalva.jpg

Csíkpálfalva Hargita megyében, Csíkszeredától 5 km-re észak-keletre, a Középcsíki-medence keleti peremén, az Aracs és Nyír patakok völgyében, 740 m tengerszint feletti magasságban fekszik. Hegylábi település, a legkisebb csíki községközpont, társközségeivel együtt kb.1600 lakosú. Hozzá tartoznak: Csíkdelne és Csíkcsomortán. Csíkpálfalva nevét a hagyomány szerint arról kapta, hogy három Pál nevű ember, Bíró, Ferenc és Kovács alapította. Területe ősidők óta lakott, a Remete-patak jobb oldalán, a Várdombon, neolitikumi és bronzkori leleteket, erődítményt tártak fel. 1567-ben szerepel a Regestrumban Csíkpálfalva néven. 1694-ben feldúlták a tatárok, az elmenekült lakosság majd fokozatosan tér vissza. Mindvégig megőrizték ősi katolikus hitüket, Csíkpálfalva, Csíkdelne és Csíkcsicsó egy egyházközségbe tartoztak, közös templomuk volt, ami még a XV. század közepe és vége között épült, Keresztelő Szent János tiszteletére. 1783-ban Csíkcsicsó különálló egyházközség lett, ettől kezdve Csíkdelne és Csíkpálfalva alkotott egy egyházközséget, Csíkdelne székhellyel, azonban nem plébánia és filia viszony volt, hanem inkább társegyházközségi, ugyanannyi lélekszámmal. Csíkpálfalván 1843-ben épült egy kápolna, ami leégett, az oltárát sikerült megmenteni, és ennek helyén épült a mai római katolikus templom 1943 és 1949 között, Bartos József plébános idején, aki 1969-ig szolgált itt. A templomot Isten szolgája Márton Áron erdélyi püspök szentelte fel 1949. június 12-én Szent Pál tiszteletére.
A csíkpálfalvi Szent Pál apostol megtérése filia, ellátó plébániája a csíkdelnei Keresztelő Szent János plébánia, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Felcsíki főesperesi kerületéhez tartozik, plébánosa 2009 augusztusától Ft.Csintalan László tb.kanonok, tb.főesperes A templom búcsúja január 25-éhez kötődik, idén január 26-án 12 óra 30 perctől tartják, rádiónk élőben közvetíti.
A filia örökös szentségimádási napja május 18. A csíkpálfalvi templomot, a hívek hathatós hozzájárulásával, több hónapos felújítás után, amikor a falakat újra szigetelték, kicserélték a padlózatot és a tetőzetet, valamint újra festették a templombelsőt szép világossá, 2011 advent első vasárnapján áldotta meg újra Ft. Csintalan László plébános. A templom főoltárképe Saul (Szent Pál) megtérését ábrázolja.
A templom orgonáját, amely a háromszéki Imecsfalváról származik, az egyházközség önerejéből 2009-ben újított a fel.
1605-ben itt született Pálfalvy János, kinevezett erdélyi püspök (1653 és 1656 között) valamint váradi püspök (1659 és 1663 között), Itt született 1661-ben Pálfalvi Péter ferences szerzetes, aki a tatárok áldozata lett, megégett a csíksomlyói rendházban.

(Szebeni Lajos A hét plébániája c. műsorának szerkesztett szöveges változata, fotó: http://atillaistenostora.5mp.eu/)

About the author

maradmin

Leave a Comment