A hét plébániája: MAROSVÁSÁRHELY – MINORITA TEMPLOM

marosvasarhelyi_minorita_templom.jpg

Marosvásárhelyen a minoriták temploma és kolostora a belvárosban, a Köteles Sámuel utcában található. A Minoriták (kisebb testvérek) Szent Ferenc első rendjének egyik ága, Marosvásárhelyen már a XIII. században jelen vannak, majd jóval a reformáció után térnek vissza a székely fővárosba. A templomukat és kolostorukat 1741-1767 között építették, barokk stílusú, de befejezetlen, csonkán maradt, torony nélküli. A templom Páduai Szent Antal tiszteletére lett felszentelve.1892-ben restaurálták és akkor épült a harangokat befogadó csonka torony, a zárda épületét emelettel és új szárnnyal 1903-ban bővítették ki. A minoriták a kolostorban 2000-ig tartózkodtak, amikor szerzetes hiány miatt átadták a templomot és a kolostor épületét a főegyházmegyének.
Itt kapott helyet a Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, amely 1996 augusztusától működik hivatalosan. Csató Béla egykori főtéri plébános ajánlására 15 évig Bara László volt az egyetemi lelkész.
2008-ban költözött a rendházba, először P. Jakabos Barnabás SJ, majd P. Szőcs-Erőss László SJ, ekkor alakult újjá az hosszú idő után első erdélyi magyar jezsuita közösség a minoriták rendházában.
Marosvásárhelyre 1702-ben jöttek először a jezsuiták, az első jezsuita szerzetes Kolozsvárról jött, P. Endes István logikatanár volt, emléke tiszteletére vette fel a nevét a mai P. Endes István Jezsuita Közösségi Ház. A jezsuiták építették 1726-1768 között a Marosvásárhely főterén a Keresztelő Szent János barokk templomot.
A minoriták, valamint a jezsuiták Erdély több nagyobb városában is építettek szép templomokat. Említésre méltó a háromszéki születésű P. Kelemen Didák (1683-1744) minorita szerzetes- tartományfőnök (boldoggá avatása még folyamatban van) áldozatos tevékenysége templomok és kolostorok építésében.
A marosvásárhelyi 6 római katolikus plébánia mellett, a minorita templom, a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi és Főiskolai Lelkészséggel együtt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség marosi főesperesi kerületéhez tartozik, itt teljesítenek szolgálatot: P. Simó Ferenc SJ templomigazgató, P. Szőcs-Erőss László SJ, P. Jakabos Barnabás SJ egyetemi lelkész, P. Orbán Mihály SJ segédlelkész. A templom búcsúja június 13-án, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapján van, örökös szentségimádási napja február 26.  A Lelkészség a Marosvásárhelyen tanuló fiatal egyetemistáknak és főiskolásoknak bentlakást és keresztény értékek szerinti gazdag szellemi és lelki nevelést biztosít, több csoport is működik, így a KÉK (Keresztény Élet Közösség), Ferences harmadrend, AA (Anonim Alkoholisták), Al-Anon - Családi Csoport.

(A Gyulafehérvári Érsekség és a Ma-Jel honlapja alapján összeállította Szebeni Lajos.)

About the author

maradmin

Leave a Comment