Nagyböjti elmélkedések minden napra – 2014. márc. 5 – 2014. márc. 9

2014. március 9. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
(Római Szent Franciska, Savio Szent Domonkos)
Ter 2,7-9; 3,1-7; Zs 50; Róm 5,12-19; Mt 4,1-11
Ha esztek a fáról, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint az Isten

Milyen nagy erővel tud ránk törni a kísértés, nagyon sokan belerokkannak súlya alatt. Minél nagyobb a szolgálat, a felelősség, annál nagyobb a nyomás. Minél több a lehetősége egy embernek jót tenni, annál jobban megkísérthető. Amiben a legerősebb vagyok abban fog megkísérteni a kísértő. Nagyböjt elején az ember hajlamos nagy elhatározásokra jutni, olyan fogadalmat tenni amit olykor nehéz teljesíteni. Csapda lehet az önmagunkról alkotott hamis kép.

Jézus szembenéz a kísértéssel és ezzel megmutatja, hogy erős és szerény, nem úgy mint az első emberpár, akik elbuktak kevélységük és naivságuk miatt. Jézus azáltal, hogy emberré lett megkísérthetővé  vállt. Ebben nem különbözik tőlünk, de nem enged a sátán csábításának, ellenáll és győz.

Ez a nagyböjt szóljon a kis győzelmekről, hogy a kicsiben hűségesnek bizonyulva méltók lehessünk Isten végtelen szeretetéhez és bizalmához.


2014. március 8. szombat
(Istenes Szent János)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha majd senkire sem raksz jármot …

Gyakran észreveszem magamon, hogy más emberekkel kapcsolatos negatív vélemény, elutasító sztereotípia vagy egyszerűen csak egy nagyon rossz első benyomás meggátol a cselekvésben. Inkább elkerülöm az illetőt, nem állok vele szóba, és otthon is jóízűen taglalom, mennyire elítélendően és helytelenül viselkedik az a másik ember. A szociálpszichológusok szerint minden emberi találkozás alkalmával működésbe lép bennünk egy kategorizációs folyamat, amely segít minket abban, hogy a másik embert elhelyezzük a rendszerünkben, és meghatározza, hogyan viselkedjünk az illetővel. Ez a természetes pszichológiai folyamat azonban gyakran lehet pozitív tapasztalatok, a közös együttműködés és az elfogadás kerékkötője.

Jézus képes volt a társadalmi előítéleteken túl is megszólítani az embereket, és az Istenre (szeretetre) sóvárgó lényt észrevenni bennük. Csak az önmagunkon túlmutatós szeretet erejével leszünk képesek “kenyeret adni az éhezőnek” és “jól tartani a nyomorultat”. “Az ÚR vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet, és csontjaidat megerősíti; olyan leszel mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, melynek nem apad el vize”. (Izajás 58, 11)


2014. március 7. péntek
(Szent Perpétua és Felicitász)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!

Ebben az időszakban sokszor elgondolkodunk, hogy milyen is az igazi böjt. Elég lemondás-e a pénteki hústilalom? Vajon Istennek milyen böjt tetszik? Az, ha szomorú arccal, keseregve végezzük a bűnbánati cselekményeinket? Nem. Ezt mondja az Úr: “Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a
hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!”(Iz 58,6-7)

Gyakran nehéz megtalálnunk az egyensúlyt a böjti időszakban a bűneink miatti vezeklés, bánkódás és az evangélium továbbadása, a másokkal való törődés között. De, mint oly sokszor, most is megkapjuk a segítséget: “Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!” (Iz 58,9)


2014. március 6. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Szeresd tehát az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsait

Nem mintha nem hallhatnánk gyakran a törvények betartásának fontosságáról, de a mai nap olvasmányai nagyon határozottan és erősen figyelmeztetnek rá: csak az az út vezet az életre (ráadásul az örök életre!), amely az Úr által kinyilatkoztatott parancsok mentén halad. Miért ez a nagy szigor és – akár úgy is mondhatjuk – fenyegetőzés?

Nyilvánvaló, hogy az emberi természet nem sokat változott az elmúlt évezredek alatt. Ha csak beleolvasunk a mai napi igékbe, akár el is szomorodhatnánk, látva, hogy a mózesi írásokban, a zsoltárokban és az evangéliumban is ugyanarról a magatartásról írtak; sokkal könnyebb az isteni törvények nélkül, a világ szerint, a gonoszok tanácsát követve élni és nem törődni azzal, mi lesz tetteink, szavaink következménye. Mindegy, hogy bálványt imádunk (amiből ma is van elég) vagy éppen “a gúnyolódók gyülekezetében” ülünk le, hogy kibeszéljünk egy ismerőst – mindenképpen “az istentelenek ösvényén” járunk. Mit használ nekünk, ha mindent megnyerünk, csak a legfontosabbat – az Úr szeretetét – veszítjük el?

Egyszerűnek tűnik: ha szereted Istent, betartod törvényeit – és ha betartod törvényeit, szereted Istent. De mennyire nehéz is ez! Hiszen ha ezt akarom tenni, mindennap meg kell tagadnom magamat, fel kell vennem keresztemet és így kell követnem Őt.

Készen állok erre?


2014. március 5. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek, mint a képmutatók

A mai nap nemcsak a nagyböjt, hanem az ÉLET kapuja is számunkra. Az életé, a növekedésé, az elcsendesedésé, a csendes odafigyelésé önmagamra, a kereszt legmélyebb titkára, a megváltásra, és az örök élet kapujára, Jézus Krisztusra.

Saint-Exupery mondta egyszer: “Várd a csodát, ahogyan a kertész a tavaszt.” Milyen mély bölcsességet üzenhet ez nekünk a mai napon? Valójában az ember nem tud csodát tenni. A csoda nem ott történik elsősorban, ahol az ember hajszoltan ide-oda futkos. Ugye ismerős ez az élethelyzet? Csendes csodák ott történnek, ahol az ember rácsodálkozni, szemlélni, várni tud. Gondolj csak bele a virágnyílás csodáját csak akkor tudod megfigyelni, ha jó kertész módjára tudsz csendben várakozni. Te előkészíted most az utat az örök életnek, a feltámadásnak, de egy pillanattal sem tudod előrébb hozni. A kertész csak állhat és várhat. Időre van szükséged saját növekedésedhez, a kapcsolataid mélyüléséhez, a csiszolódáshoz.

Elégedj meg azzal, hogy Atyád, aki a rejtekben van, megfizet majd neked ezért a vetésért, a csendes gondoskodásért az ÉLET, az ÖRÖK ÉLET jutalmával.

About the author

maradmin

Leave a Comment