A hét plébániája: SZENTDEMETER

szentdemeter.jpg

Szentdemeter az Erdélyi-medence középső részén, a Kis-Küküllő folyó bal partján, kisebb patakok völgyében, a hajdani Marosszék és Udvarhelyszék találkozásánál, a Székely-Partium Szentföld nevű szegletében fekszik. Szentdemeter Maros megyei falu, községközpontja Balavásártól 5 km-re délkeletre van, de Gyulakutától is elérhető  6 km-re délre. Lakossága kb. 500 fő, szinte egészében magyarok. 1436-ban említik először Zent Demetrikként, Zsigmond király oklevelében, amikor is Kemény Lőrincnek adományozta e birtokát. A falu neve egy középkori templomtól van, amely Szent Demeter tiszteletére volt szentelve, a legrégebbi egyházközségek közé sorolják, amelyek a Gyula megtérése után alakulhattak és a keleti egyház szentjeitől kaptak védőszentet és nevet, így mint amilyen Szent Demeter (vértanú 304 körül) is.

A falu keleti szélén egy magaslaton álló római katolikus templom román kori eredetű, később gótikus stílusban lett átalakítva, mai formáját a XV. – XVI. század fordulóján nyerte el, az egyik legépebben megmaradt középkori építészeti emlék Erdélyben. Egyedi a templom bejárat sok száz éves faragott kőkerete, a templomhajó és szentély jellegzetes gótikus hálóboltozata, a szentélyben 2010-ben feltárt freskó maradványok, a régi félgömb alakú keresztelő medence, valamint az impozáns gótikus főoltár, közepén a Boldogságos Szűzanya a kis Jézussal szobor. A templom a protestantizmus terjedésével a reformátusoké majd az unitáriusoké lett, de mivel a katolikusok többségbe kerültek, már 1697-ben gondoltak a templom visszavételére, ami sikerült is 1722-ben, a ferences szerzetesek missziós munkájuk során, Páter Péterffy Domokos által.

Az egyházközség a Bordosi plébánia filiája lett, majd csak 1924-ben vált önálló plébániává. A szentdemeteri római katolikus plébánia titulusa Nagyboldogasszony, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Küküllői Főesperesi Kerületéhez tartozik, plébánosa Sebestyén Ágoston (2013-tól váltotta fel Laczkó Vilmost, aki jelenleg Farkaslaki plébános). A templom búcsúját augusztus 15-én tartják, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony főünnepén. Előestéjén a hívek fáklyás körmenetet tartanak a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. Örökös szentségimádási nap: február 21.

A plébániaépület közelében,1993-ban, svájci segítséggel épült egy kápolna, Flüei Szent Miklós (1417 - 1487) remete tiszteletére lett szentelve, ő Svájc egyik patrónusa,  XII. Piusz (1876 – 1958) pápa avatta szentté 1947-ben, emléknapja: március 21.

A plébánia filiái: - Kelementelke, a templom 1918-ban épült, titulusa a Szent Kereszt felmagasztalása, a búcsút szeptember 14-én ünneplik, örökös szentségimádási nap: november 23. – Szásznádasd, 1906-ban épült Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt temploma,a búcsú szeptember 29-én, az örökös szentségimádási napot december 9-én tartják. Úgyszintén még filiája Nagykend és Kiskend falvak. A szentdemeteri plébánia látja el oldallagosan az Egrestői Szentháromság plébániát is, valamint a hozzátartozó Balavásár, Kóród, Kóródszentmárton és Fületelke filiákat. Az egrestői templomot 1839-ben újjáépítették, a régi ( 1785-ben épült) katolikus templom helyén.

Említésre méltó még Szentdemeter faluról, a hajdani középkori várkastélya, amely több évszázadon át állta a történelem viharait, sajnos mára már a helyét is nehéz fellelni, de a nagy székely mesemondó Benedek Elek (1859-1929) meséi egyikében szerepel a szentdemeteri kastély. Még értékes a gróf Schell-udvarház, a XVIII.- XIX. században épült klasszicista stílusban, mára állapota nagyon leromlott. A faluban nagy hagyománya van a kukoricaháncs megmunkálásának, a „szotyorázásnak”, szatyrokat, kosarakat, egyéb népművészeti tárgyakat készítenek. Egykori plébánosuk idejében (1940-1950) Pál Gyula atya (1901- 1966) kezdeményezésére tanulták meg ez ősi magyar kézművességet, a csuhéfonást. Emlékének tiszteletére viseli az általános iskola a Pál Gyula nevet.

A gyulafehérvári érsekség honlapjáról vett információk alapján, összeállította:  Szebeni Lajos.

Fotó: www.erdely.ma

About the author

maradmin

Leave a Comment