A hét plébániája: KAPLONY

kaplony.jpg

Kaplony község, a Partium régió északnyugati részén, Szatmár megyében, a Kraszna folyó bal partján, Nagykárolytól 4 km-re, Szatmárnémeti megyeszékhelytől 40 km-re fekszik. Az őskori település Kaplonyról, a honfoglaló magyar Kende vezér második fiáról kapta nevét, aki itt telepedett le és nemzetsége a környező birtokok uraivá vált. A Kaplony név magyar-török eredetű szó, jelentése tigris. Ennek ellenére a Kaplony nemzetség zászlajának címerállata mindig is a karvaly volt. A település története bővelkedik a középkor megpróbáltatásaiban, a tatárjárás, török dúlás. Fennmaradása köszönhető az akkor még létező Ecsedi-láp búvóhelyeinek és élelemforrásának. Azonban a Rákóczi-szabadságharc végére a háború és a pestis járványok miatt elnéptelenedik, a lakosság pótlására gróf Károlyi Sándor (1669-1743) német-sváb telepeseket hozat ide Felső-svábországból, Baden-Würtembergből, a Fekete-erdő és a Bodeni-tó vidékéről. Később a lakosság elmagyarosodott, de máig megőrizték sváb hagyományaikat, kultúrájukat. Ma mintegy 3100 fő a lakossága, 90 százalékban magyarok, többségében római katolikus vallásúak. A Képes Krónika szerint Kende vezér fiai, Kücsid / Kusid és Kaplyon megkeresztelkedésük után itt alapítottak Szent Márton tiszteletére bencés monostort és templomot 1080-ban.  A tatárjáráskor felgyújtott templomot és monostort a Kaplony-nemzetség tagjai újra építették 1242-ben. A török időkben is súlyosan megrongálódott a templom melyet majd gróf Károlyi Gáspár, az egykori templom alapjain újra építteti, majd 1719-ben gróf Károlyi Sándor a felújított monostorba a szalvatoriánus ferenceseket telepíti be a sváb lakosság lelki gondozására.

A megújult templomot Urunk születése tiszteletére szentelték fel, az akkori oltárképe a mai napig látható a szentségi kápolnában, mert a nagy 1834 évi földrengést is átvészelte, pedig a barokk templom és az emeletes kolostor is rombadőlt. Gróf Károlyi György (1802-1877) a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója, bőkezű adakozásával, a kor híres építésze Ybl Miklós (1814-1891) tervei és vezetése által épül fel az új, negyedik, mai templom és kolostor együttes. 1848. június 18-án, Boldogemlékű Hám János (1781-1857) szatmári püspök szentelte fel Páduai Szent Antal ferences rendi egyháztanító tiszteletére. A főoltár kép is a Szentet ábrázolja. Az Európa szerte híres neoromán stílusban épült templom a település központja és leghíresebb műemléke is a két tornyának magassága 29 m, amit megnövel a 2,40 m magas keresztek. A templommal egybeépített kriptában nyugszik a Károlyi család 36 tagja, egyediek a XVIII.századi díszes érckoporsók és a halotti címerek, valamint csodálatos a családi nyughely márvány oltára és az egy tömb carrarai fehér márványból kifaragott  keresztre feszített Krisztus szobor (1898-ban készült). 2008. augusztus 3. óta  a kolostor bejárata felett Szent Ferencet ábrázoló dombormű  és Pax et Bonum (áldás  békesség) felírás látható,  a közismert ferences köszöntéssel, utalva a több évtizedes távollét után a ferences jellegére, akik ekkortól tértek vissza ide, 1986-tól világi papok vezették a plébániát.  A ferences szerzetesek a Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartományhoz tartoznak, tartományfőnök Dr. Orbán Szabolcs fr.Szabolcs OFM.  

A kaplonyi Szent Antal plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Nagykárolyi I. Esperesi kerületéhez tartozik, plébános és rendházfőnök Tímár Sándor, Páter Asztrik OFM , még itt szolgálnak: Főcze Imre, P.  Bonaventura OFM,  Fr. Mihály Zoltán OFM és Bartalis Árpád, P. János OFM (nyugdíjas). Minden év június 13.-án, Szent Antal napján van a Kirbáj, a templom búcsú ünnepe. A plébánián gazdag a hitélet, Rózsafűzér Társulatok, 1992-ben alakult Szent Erzsébet Szeretetszolgálat, Szívgárda, Keresztény Élet Közösség, egyházi kórus, Ferences világi rend tevékenykednek. Szent Imre Közösségi Háza van. Filiája a kaplonyi Szent József templom.

A kaplonyi ferences barátok internetes honlapjáról vett információk alapján, összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: www.magyar-hirlap.ro

 

About the author

maradmin

Leave a Comment