A hét plébániája: CSÍKSZEREDA – SZENT KERESZT

01-csikszereda.jpg

Csíkszereda a XIV. század közepén jött létre, mint Csíkszék új vásáros helye. Az akkori Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt gótikus kápolnája, a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániához tartozott. Báró Sztoyka Zsigmond Antal (1699-1770) erdélyi püspök 1751-ben szervezi önnálló plébániává. Ő építtette a barokk stílusú templomát amit 1758-ban fejeztek be és a Szent Kereszt felmagasztalására lett felszentelve, az utólag hozzáépített Nepomuki Szent János kápolnával együtt, 1784-ben gróf Batthyány Ignác (1741-1798) erdélyi püspök által. A város fejlődésével megnőtt a  hívek száma, a háborúk és a gyújtogatás miatt a templom kárt szenvedett, szükségessé vált egy új templom építése. Csak 1981-ben sikerült egy deszkatemplomot építeni, majd 2000-ben Darvas Kozma-József plébános megálmodója az új plébánia templomnak, és mivel a Magyar Millenniumi ünnepségek bezárása előtt (2001. augusztus 4.) teszik le alapkövét, Millenniumi-templom néven vált közismerté.

A világhírű Makovecz Imre (1935-2011) építész tervei alapján és tanítványa, a csíkszeredai Bogos Ernő építész és Márton Sándor által épül meg 2001- 2003 között. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Tamás József segédpüspök szentelte fel  2003. október 18-án,  Nagyboldogasszony és a Magyar Szentek tiszteletére. A két tornyú, jurta szerű centrális templom a magyarság múltját és jövőjét ötvözi. A tornyok előtti kapubejáratok felett 5-5 kereszt hirdeti a keresztény magyarság tíz évszázadát. A templom sátortető alakú közepén üvegkupola van, az így beáradó Nap fénye jelzi hogy az Ige testé lett és mi köztünk lakozik, ezért van az oltár a templom közepén. A méhkaptára emlékeztető tabernákulum mögött bimbós oszlopon a Feltámadt szobra áll. A kupola négy sarkán vörösrézből készült Szent Mihály, Gábor, Rafael és Uriel főangyalok szobrai állnak, Nagy Ödön helyi szobrászművész alkotásai. Fontos része a templomnak a galéria és az alagsor, ennek közepén a Fatimában készült Magyarok Nagyasszonya szobor áll, tőle balra a Boldog P. Rupert Mayer kápolna van, amelynek freskóin  Boldog P. Rupert Mayer (1876-1945), az első Magyar Szent Család és Istenszolgája Márton Áron ( 1896-1980) erdélyi püspökünk, ” az ember-katedrális” látható, Márton Árpád helyi festőművész alkotásai. A templomhajó falán a két XVIII. századi szobortorzó látható, a félig elégett Ajnád-i Krisztus és a Nepomuki Szent János szobor, amely a szomszédságában lévő Szent Kereszt barokk műemlék templomban volt, amit teljesen felújítottak (2004-2006 között).

A deszkatemplomot a Szécseny nevű városnegyedbe költöztették, 2003. szeptember 6-án Árpád-házi Szent Kinga tiszteletére szentelte fel, Tamás József segédpüspök. Szintén a plébánia területén van a Szent József kápolna  is (1985-1990 épült),  az épületében van a főegyházmegye segédpüspöki hivatal székhelye. Nagyszámú hívei miatt, mintegy 30 ezer fő, a plébániát két részre osztották 1995-ben, ekkor jött létre a Szent Ágoston plébánia.  A csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Felcsíki főesperesi kerületéhez tartozik, plébánosa Msgr. dr. Darvas-Kozma József pápai káplán, c.esperes, segédlelkészek: Mihály Imre, Csíki Szabolcs és György Imre. Örökös szentségimádási nap szeptember 14.

A Szent Kereszt plébánia internetes honlapjáról vett adatok alapján, összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: csikszereda.utazni.info

About the author

maradmin

Leave a Comment