A hét plébániája: VICE

vice.jpg

Vice település Erdély középső részén lévő Mezőség (a Kis-és a Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti dombság) tájegység északkeleti felében fekszik, Beszterce-Naszód megyében, Bethlen várostól 22 km-re délre. Községközpontja Apanagyfalu, amelyhez még a következő falvak tartoznak: Almásmálom, Bőd, Felsőoroszfalu, Nyírmezőtanya és Szászfellak. Vice falu jelenlegi lakóinak száma kb. 400, szinte egészében magyarok, a római katolikus hívek száma megközelítőleg 300 fő. A települést 1315-ben Wycze néven írják, a pápai tizedjegyzék 1332-ben említi plébániatemplomát. A templom hajója XIV. századi, a szentélye gótikus stílusban épült a XV. században. A középkorban a falu tiszta katolikus lakói a reformáció idején 1552 után reformátusok lettek a templommal együtt.  A XIX. század utolsó negyedére a lakosság kétharmadára nőtt a katolikus hívek száma, mivel a középkori templom a reformátusoké maradt, szükségessé vált katolikus templom építése.  Fogarasy Mihály (1800-1882) erdélyi püspök jelentős támogatásával és adományával, valamint gr. Zichy Domokos (1808-1879) volt veszprémi püspök (aki 1849 után Erdélybe települt) adományából 1885-1889 között épült fel a templom, melyet Szent István király tiszteletére szenteltek fel. A plébániát 1885-ben alapították újra. A hívek áldozatos adományaiból, a plébániatemplom teljes külső-és belső-, valamint bútorzat felújítása után, 2012. augusztus 5-én, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök áldotta meg. A településen családi típusú gyermekotthon, Szent István Ház működik, az általános iskola Wass Albert (1908-1998) író, költő nevét vette fel. A vicei Szentháromság plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Belső-Szolnoki Főesperesi kerületéhez tartozik, 1995-től plébánosa Lőrinczi Károly atya.

A plébániához tartozik Apanagyfalu, Szent Gellért filia. 1332-ben plébániatemploma volt, Szent Gellért tiszteletére volt szentelve. Később a templom elpusztult, a XV. században épült az új templom amely aztán a reformátusoké lett. A XIX. században megnőtt a katolikus hívek száma, Fogarasy Mihály püspök által 1870-ben plébánia alakul és ő építtetti az új templomot is. A vicei plébánia látja el oldallagosan, a Nagy-Szamos folyó partján lévő Bethlen város Szent István király plébániáját. A XIII. században épült templom ma is áll, gótikus átalakításokkal, amely a reformátusoké lett. A mostani katolikus templom 1892-1893 között épült, az első világháború után szervezték meg a plébániát.

Úgyszintén a vicei plébánia látja el oldallagosan, a Bethlentől 10 km-re nyugatra lévő Csicsókeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása plébániát. 1333-ban plébániatemploma volt Szent Kereszt tiszteletére szentelve, innen kapta a település a nevét. Az Árpád-kori templom a mai templom helyén állt, a XV. században gótikus stílusban lett átalakítva, a protestáns egyházé lett, majd 1704-ben a labancok felgyújtották. A katolikus egyház visszakapja a templomot, amit a tatár fogságból szabadult Torma József fogadalomból javíttatott ki. A templom legutóbb 2002-2003 között volt felújítva, a barokk főoltárán, a tabernákulum fölött  csodatévő Mária kép, egy XVII. század végi ikon található, valamint Szent István és Szent László királyok szobrai állnak. A barokk Szent Antal mellékoltáron, a jeles kolozsvári szobrász Nachtigall János (1717 k. - 1761) magas művészi színvonalú mesterműve, a Fájdalmas anya, Piéta szobra áll (1753-1761 között készült). Szent Anna családi gyermekotthon működik.1720-ban alapítják újra a plébániát, filiája Várkudu, Bethlen várostól 2 km-re nyugatra van.

Örökös szentségimádási napok: Vice – december 10., Bethlen- augusztus 25., Csicsókeresztúr-augusztus 18.

A gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi sematizmusából vett adatok alapján, összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: www.romkat.ro

 

About the author

maradmin

Leave a Comment