A hét plébániája: SEPSISZENTGYÖRGY – KRISZTUS KIRÁLY

krkiraly.jpg

Sepsiszentgyörgy Erdély dél-keleti szegletében, a Keleti-Kárpátok Alsó-Háromszéki medencéjében, a Baróti-hegység lábánál húzódó dombos vidéken, az Olt folyó két partján, tengerszint feletti 520-580 méter magasságban fekszik, Brassótól 33 km-re észak-keletre. Az egykori Sepsiszék, majd Háromszék vármegye székhelye volt, 1968-tól Kovászna megye székhelye lett. Hozzá tartozik, már az 1880-ban hozzácsatolt Szemerje, valamint a közeli SepsiKilyén, Árkos, Szotyor és Sugásfürdő. Ősrégi lakott terület,  X. századi telep maradványait is tártak fel. Első írásos említése 1332-ben  Sancto Georgio néven található, nevét katolikus templomának patrónusáról, Szent Györgyről kapta, a harcos lovagról, akit a székely határvédők választottak védőszentjükké. Már korán vásártartási jogot szerzett, egy 1461-es dokumentumban (oppidum) mezővárosi rangon említi Sepsiszentgyörgyöt. A város több mint 550 éves említését, két évtizede, nagyszabású programsorozattal ünneplik, a Szent György napok alkalmával. 2012-ben a Szent György téren állították fel, a kolozsvári Márton és György testvérek által, a középkorban készített sárkányölő Szent György szobrának másolatát. A 8 évszázada épült névadó, egykori román stílusú Szent György tiszteletére szentelt templomát a középkorban átépítették gótikussá, 1547-ben a reformátusoké lett, majd templomerőddé alakítják át, magas ovális fallal, kapu és őrtoronnyal, ma is a város fő nevezettessége. Említésre méltó még a Kós Károly tervezte Székely Nemzeti Múzeum 100 éves épülete, az 1832-ben épült egykori vármegyeháza, ma Bod Péter Megyei Könyvtár, a 104 éves Szinház épülete, ma Tamási Áron Színház, a Székely Mikó Kollégium, a Lábasház, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc oroszlános emlékműve.  

Sepsiszentgyörgy lakossága kb. 54 ezer, háromnegyede magyar anyanyelvű, a vallások szerint több a református hitű, unitárius és evangélikus, mint a római katolikus. Azonban a katolikus hitélet igen érőteljes, itt van a Főesperesség, a város 5 plébániájában folyik a hívek lelkigondozása, a Krisztus Király plébánia az ötödik és a legfiatalabb. 1990-ben, az akkori plébános Csató Béla megrendelésére, Lestyán Andrea által tervezett templom alapkőletételét, Tamás József akkori provikárius végezte. Az építkezés 1990-2006 között folyt Ft. Szabó Lajos tb.kanonok-plébános idején, aki jelenleg is plébános a helybeli Szent József plébánián. Az első búcsús szentmisét már 1997-ben Krisztus Király ünnepén megtartották az épülő templom alagsorában, majd később már vasárnaponként is tartottak szentmisét az épülő templomban. A szép modern templomot 2006. szeptember 3-án Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel, Krisztus Király tiszteletére. Az örökös szentségimádási nap: szeptember 3.

A templomszentélyben a keresztre feszített Krisztus található, Mária az Egyház Anyja és Szent János evangélista táblaképei, valamint még Krisztus Király, Szent István és Szent Erzsébet képek, illetve a keresztút képei, a sepsiszentgyörgyi Hervai Katalin képzőművésznő alkotásai.  A plébániatemplom orgonája, 1972-ben Svájcban készült, Lukács Tamás orgonaépítő által lett átépítve (2008-ban). A templom udvarán, 2011-ben Magyarok Nagyasszonya ünnepén,  fából készült egész alakos Mária szobrot állítottak. A plébániai élet 2007. augusztus 1-én indult, első plébánosa Dávid György atya lett, aki jelenleg is vezeti az egyházközséget, segédlelkésze 2008-tól Ambrus István-Ábel.

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Sepsi-barcasági Főesperesi Kerületéhez tartozik. A plébánia hívei, akik az új egyházközség alakulásakor a központi Szent József plébániától jöttek, nagyon gazdag hitéletet folytatnak, 10 lelkiségi csoport működik: Rózsafűzér csoportok, Pro Vita Hominis Társaság, Kis Apostolok Ifjúsági Egyesület, Jézushoz Mária Által Közösség, Háló Közösség, Fokoláré Mozgalom, Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport, Hit és Fény-fogyatékosokkal foglalkozók csoportja, Szeretettszolgálat Ifjúsági Csoport, Ferences Világrend, valamint a 40. sz. Szent György cserkészcsapat, a Laudate kórus és a „Vox Caelestis” orgonacsoport. 2008-tól, évente nyáron a templomkertben a gyerekeknek játékos evangelizációs hetet rendeznek vonzó programokkal. Fontos megemlíteni még az erdélyi Mária Rádió hatodik, sepsiszentgyörgyi stúdióját, melyet indulásakor, 2014. május 10-én Tamás József püspök atya áldott meg, valamint, hogy rádiónk a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániatemplomból rendszeresen élőben közvetíti, minden hónap első péntekén tartott éjszakai ima virrasztást. 

A Krisztus Király plébánia honlapjáról vett információk alapján, összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: www.krisztuskiraly.ro

 

 

 

About the author

maradmin

Leave a Comment