A hét plébániája: MAROSVÁSÁRHELY, Szent Kozma és Damján

szent_kozma_es_damjan_vasarhely.jpg

A város délkeleti részén, a Segesvár felé vivő útnál lévő Tudor lakónegyedet, még Cserealjának is hívják, ugyanis a terület felett volt az egykori Csereerdő. Az itt lévő római katolikus egyházközség, a Szent Kozma és Damján Római Katolikus Plébánia. Megalakulásának története az 1970-es években kezdődött, Léstyán Ferenc (1913-2008) egykori marosvásárhelyi főesperes-plébános kezdeményezésére a városrészben területet vásároltak és kis kápolnát építettek az egyházi élet elindulására. 1990-ben alakult meg önálló plébániaként, első plébánosa Nagy József volt, aki jelenleg csíkcsicsói plébános. A hívek számának növekedésével szükségessé vált templom építése, 1996-ban Hadnagy Judit marosvásárhelyi műépítész elkészítette az új templom tervrajzát majd megkezdődött az építkezés.

1999-től Papp László lett a plébános, majd 2001. május 1-jétől Braun Jenő. Az elkészült szép, modern templomot 2001. szeptember 27-én Jakubinyi György érsek szentelte fel Szent Kozma és Damján titulussal. Szent Kozma és Szent Damján ikertestvérek, ókeresztény orvosok voltak a III. században Kis-Ázsiában, vértanú szentek. Mind a keleti és nyugati egyház tiszteli két nagy szentjét, a Magyar Szent Korona zománcképein is megtalálhatóak. Ők az orvosok, sebészek és patikusok védőszentjei, emléknapjuk szeptember 26. A plébánia épülete és a Rehabilitációs központ, 2004-2009 között épült, nagyszámú bel és külföldi adományozónak köszönhetően, Braun Jenő c. esperes, plébános idején.
A cserealji plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Marosi főesperesi kerületéhez tartozik, jelenlegi plébánosa Balázs Ferenc. A plébánia örökös szentségimádási napja: október 25. Az egyházközségben gazdag a hitélet, több közösség is tevékenykedik, így: Kolping-család, rózsafüzér-társulatok, Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség, énekkar, ifjúsági csoport. A plébániához tartozó filiák: a várostól 4 km-re lévő Koronka község, valamint a Jedd községhez tartozó Kebeleszentivány, Mihály és Gábor arkangyal filia. A plébánia honlapja: www.sztkdmvasarhely.ro

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a Szent Kozma és Damján Plébánia honlapjain közölt információk alapján összeállította: Szebeni Lajos.

Fotó: www.e-nepujsag.ro

 

About the author

maradmin

Leave a Comment