A hét plébániája: CSATÓSZEG

csatoszeg.jpeg

Csatószeg először az 1567. évi regestrumban szerepelt 25 kapuval. A 18. században és a 20. század elején is katolikus anyaegyház volt. Szentsimonnal egy egyházközséget alkotott 1971. október 17-ig. Az elválás gondolata azonban már 1884-ben felvetődött. Csatószegnek már az 1400-as években volt kápolnája, amely a mai Kisboldogasszony kápolna helyén állt. Valószínű, hogy az 1400-as években a mai falu helyén három kisebb település létezett. A kápolna körül lehetett Szentegyházasfalva, a mostani főút bal oldalán Alfalu, illetve a mai Felsőtíz környékén Csatószeg, ahol több Csató nevű család lakott. Idővel a három település összenőtt és a Csatószeg nevet hagyták meg. 1567-ben összeírták a 25 dénáros adót fizető porták számát, ahol Csatószeg 25 kapuval szerepelt.
Csatószegnek kőfallal kerített, gótikus eredetű, a 18. század második felében barokk stílusban átalakított temploma van. A falunak Csíkszentsimon felé eső részét, ahol a középkori Szent Simon tiszteletére szentelt templom áll egykor Szentegyházfalvának, Templomaljának is nevezték.
A csatószegi templom Alcsík egyik legrégibb temploma. A templom három különböző időszakban épült. A mai templomon a késő gótikus stílus jegyei láthatók, amelyek egy régebbi templom létezését feltételezik. Minden valószínűség szerint a pápai tizedjegyzék előtt és annak ideje alatt az egykori templom már állott. A templom 13. századi gótikus keresztelőkútját terméskőből faragták, amelyen román kori, gótikus és reneszánsz stílusjegyek láthatók. Ugyancsak középkori emléke a 15. században épült főbejárati ajtókeretet, valamint a 16. század második felében készült szárnyasoltár.
A templomhoz az 1400-as években egy kápolnát építettek, amelyet Kisboldogasszony tiszteletére szenteltek fel. 1660-1670 között épült a templom tornya, ezt bizonyítja az 1846-os átépítéskor a keleti oldalban juhcsontok között talált írott maradvány, amely a kolozsmonostori jezsuitáktól származik. A műemléktemplomot 1771-1778 között barokk stílusban átépítették, akkor tüntették el a gótikus ablakokat és a boltozatot. Batthyány Ignác püspök 1786-ban szentelte fel Szent Simon és Júdás apostolok tiszteletére. Az 1973-ban végzett restaurálás alkalmával tárták fel a páratlan szépségű főbejárati ajtókeretet.
Csatószegnek már 1558-ban volt katolikus iskolája, amelyet 1934. október 12-én bizonyos Blaga revizor záratott be. A katolikus iskola a kántortanító lakásában működött tovább. 1938–39 között új katolikus iskolát építettek, amely a bécsi döntésig működött. A „magyar világ” beálltával sem volt jobb a helyzet, csak két osztály működhetett a katolikus iskolában, a másik kettőt át kellett engedni a magyar állami iskolának. Az oroszok bejövetelével a katolikus iskola megszűnt működni, 1948-ban pedig államosították.
A csatószegi Szent Simon és Judás apostolok plébánia a XII. Alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, jelenleg Szőcs Márton plébános, szentszéki tanácsos teljesít szolgálatot. Örökös szentségimádási nap: májusban. A plébánia búcsúünnepe: Szent Simon és Judás, október 28.

Szerkesztette: Erdős Nándor
Források: www.romkat.ro, https://hu.wikipedia.org/wiki/Csat%C3%B3szeg
Fotó: www.hereditatum.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment