A hét plébániája: SZÉKELYSZENTKIRÁLY

szekelyszentkiraly_templom_1.jpg

Székelyszentkirály falu a történelmi Udvarhelyszék, a mai Hargita megyében, Székelyudvarhely megyei jogú várostól 8 km-re északra található. Hargita hegyaljai kistérségi település, a Bosnyák-patak völgyében fekszik, több mint 2 km hosszan. Székelyszentkirály lakóinak száma mintegy 1100, szinte egészében székely-magyarok, nagyrészben római katolikus hitűek, a falu községközpontja a 4 km távolságra lévő Oroszhegy. A település neve az első magyar Árpád-házi király, a magyar keresztény állam megalapítója, Szent István, a szent királytól származik, akinek tiszteletére a Kárpát-medencében számos falu Szentkirály elnevezésű. (Erdélyben: Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván és Székelyszentkirály.) A Kárpát-medence 21 „szentkirály” elnevezésű települései 1997-ben Szent Király Szövetséget alapítottak és évenként találkozókat tartanak valamelyik településen, 2010. augusztusában Székelyszentkirályon volt a találkozó.

A falu nevét a XII. században első épített temploma védőszentjéről, Szent Istvánról kapta. Mai nevén 1905. október 5-től hívják, korábban Udvarhely-Szentkirály volt a neve. A több mint 800 éves falu első írásos okleveles említése csak 1566-ban jelenik meg, Zentkirál alakban. A régi Szentkirály a Bosnyák- és Aklos-patakok összefolyásánál terült el, a mostani helytől mintegy 2 km-re, az 1553-1566 közötti nagy kolera járvány miatt szinte kihalt a lakossága, az emberek új helyre költöztek át, a mai Balázsdombra.

A szentkirályi egyházközség egyike a Székelyföld legrégebbi egyházközségének, egy időben alakult a településsel. A XVII. század elején anyaegyház, Oroszhegy volt a filíája, amely 1748-ban vált önálló plébániává. A régi plébániatemploma részlegesen elpusztult, 1796-ban lebontják és az új, mai templom 1796-1799 között épül fel. A falu közepén álló Szent István plébániatemplom, késő barokk stílusú klasszicista elemekkel, tornyában a nagyharang 1851-ben készült, van toronyórája is. A templom előtt a jobboldalon Szent István király mellszobrát 2008-ban állították fel, Dienes Attila marosvásárhelyi , most Magyarországon élő szobrászművész alkotása. A templom főoltárképén Szent István király felajánlja koronáját Szűz Máriának jelenete látható, a kép két oldalán Szent István és Szent László királyok szobrai állnak. A templomban megőrizték a régi templomból megmaradt a XV. századi gótikus kő keresztelő medencét, valamint a sekrestyében a gótikus faragott kő szentségtartó fülkét.

A székelyszentkirályi Szent István király plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Székelyudvarhelyi főesperesi kerületéhez tartozik, 2015. augusztusától plébánosa Baróti Csaba. Az előző plébános (2009-2014 decembere között volt) az itt elhalálozott máréfalvi Pálfi János (1951-2014 ) szentszéki tanácsos, aki paptársa és unokatestvére volt Pálfi Géza (1941-1984) mártír sorsú, székelyudvarhelyi főesperes plébánosnak. A plébánia búcsúját augusztus 20-án ünneplik, örökös szentségimádási nap: március 8. Székelyszentkirályi születésű papok: Gergely Géza címzetes esperes plébános (Atyha), id. László István (Lövéte), dr. László Rezső pálos novícius (volt plébános 2010-2012 Hargitafürdő, 2013-2015 Kapnikbánya) és Ilyés Lehel diakónus (2015. júniusában szentelték Gyulafehérváron).

A plébánia fíliái: - Székelyfancsal, a templom titulusa Szent Kereszt Felmagasztalása, búcsúünnepe szeptember 14., örökös szentségimádási nap: szeptember 4; - Üknyéd, az itt épült új kápolnát Tamás József segédpüspök szentelte fel 2014. szeptember 21-én, Szent Mihály arkangyal tiszteletére. Szentmisét felváltva közösen az oroszhegyi Nagyboldogasszony plébániával tartanak.

Említésre érdemes még a faluról az 1924-től meghonosodott csipkeverés, a kádár és a fafaragás mesterség, a szép festett székelykapuk és a 200 éves tájház. Székelyszentkirályon már 1450-ben működött iskola, jelenleg a Szent István általános iskola, cserkészcsapata is, a 92. számú, államalapító nagy szent királyunk nevét viseli.

Az iskola udvarán két darabból álló 3 m magas vörös gránitkő emlékoszlop áll a település  I.-II. világháborúban elesett hőseinek emlékére, Dóczy András csíkszeredai szobrászművész alkotása.

Szerkesztette: Szebeni Lajos.

Fotó: www.szekelyszentkiraly.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment