A hét plébániája: GYERGYÓSZENTMIKLÓS – ÖRMÉNY TEMPLOM

313_1272999081_ormeny-templom-gyergyo-12.jpg

Az örmények 1688-ban telepednek le Gyergyószentmiklóson. Egy 1760-ban kelt tanúvallomás és Tarisznyás Márton szerint gyergyószentmiklósi örmény megtelepedésnek időpontját 1637-re teszik. Tarisznyás Márton ezt azért tartja valószínűnek, mert ebben az évben létesült a jelenlegi örmény templom helyén az Idegenek Temetője. Ezt a temetőt Ferenczi György latin szertartású plébános hozta létre, amiről a jelenlegi kapubejárat fölötti gerendába vésett felirat tanúskodik: „Hoc coemeterium Georgius Ferenczi sacerdos in sepulturam peregrinum fieri curavit anno 1637.9.may.”
A kápolna 1450 körül épült, gótikus stílusban. 1698-ban az idegenek temetőjét Szebeléki Antal püspöki helynök az örmények rendelkezésére bocsátotta. A kápolnát 1712-ben 120 aranyforintért vásárolták Mártonffy György erdélyi püspöktől. Antalfi János erdélyi római katolikus püspök (1707-1712), 1726-ban Theodorovits Simont nevezte ki a gyergyószentmiklósi hívek plébánosának.
A frissen kinevezett plébános kezdeményezésére, 1729-ben új templom építését kezdték el. A templom főbejáratának jobb oldalán örmény tábla jelzi, hogy az 1688-ban letelepedett gyergyószentmiklósi örmény közösség 1733-ban felépítette jelenlegi barokk stílusú templomát, amelyet 1772. augusztus 24-én szentelt fel Bajtay Antal erdélyi püspök Szűz Mária születésének tiszteletére.
A templomot lőréses várfal veszi körül – ahol most a tizenöt állomást ábrázoló keresztúti képeket helyezték el. A templom nagyobb méretű felújítására 1889-ben, Görög Joáchim esperes idején került sor, amikor egy bécsi templomfestő cég (Altenbaucher Henrik és Szirmay Albert) elkészíti a templom neobarokk mennyezetfreskóit. Az oltárokat díszes márványutánzatú festéssel, a szobrokat pedig „természethű színezéssel” látták el. Ekkor készülnek a festett ablakok is.
A Petőfi tér 4. szám alatt áll a plébánia impozáns épülete, amelynek telkét 1768-ban vásárolták meg. A plébánia udvarán 1780-ban kántori lakást és a telek végén harangozói lakot építettek. A plébánián érdekes könyvtár, a templomban pedig számtalan műkincs bizonyítja az örmények vallásosságát és kultúra iránti szeretetüket.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 15.
A plébánia búcsúünnepe: Kisboldogasszony, szeptember 8.
Szerkesztette: Erdős Nándor
Források: www.romkat.ro, http://www.gyergyoiormenyek.ro
Tarisznyás Márton, Gyergyó történeti néprajza, Akadémiai kiadó, Budapest, 1994.
Domus Historia

Fotó: lexikon.adatbank.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment