A hét plébániája: ÉRTARCSA

ertarcsa_1.jpg

Az érmelléki hegyek alatti síkságon, Érmihájfalvától 7 km-re található Értarcsa, Bihar megyében. Első említése 1163-ból származik Thorsa néven, a XV. században a váradi káptalan birtokaihoz tartozott, lakói többségben reformátusok, a katolikus hívek száma akkor mintegy 50. 1338-ban a kolozsmonostori levéltár egyik oklevele említi Értarcsa formájában, eleinte királyi uralom volt. 1326 körül Lőrinc mester, a Turul nemzetség Kassánál vitézkedő tagja kapta adományként a mára már eltűnt településsel, Pusztaapátival együtt. A 15. században a váradi káptalan birtokaihoz tartozott. 1403-ban az oklevelek Szatmár vármegyéhez tartoztak, 1405-ben a település birtokosai között volt a Félegyházi család is. 1503-ban az utód nélkül elhalt zarándi Erdőhegyi László itteni birtokrészét Telegdi István királyi kincstárnok kapta meg. A török uralom alatt lakatlan, majd csak 1720-tól népesül be újra. Az 1800-as évek első felében a káptalanon kívül a Bujanovics családnak is volt itt birtoka. Értarcsához tartozott Tyukszer-Apáti puszta is. Ortodox, református és görög katolikus temploma van.

Az értarcsai Jézus Szíve kápolna az éradonyi plébánia filiája, Bihar megye északi részén. A kápolna Gáspár Ernő lazarista atya jóvoltából alakult, aki 1956. szeptember 16-án először mutatott be szentmisét Értarcsán, akkor még egy székely házaspár Bartós Jánosék saját házában. Évekig mind az éradonyi plébániához tartozó filiájaként családi házban működött, a házaspár halála után egy másik család adott helyet a kápolnának, Györgyice János és felesége, ahol 27 évig tartották a szentmiséket. A berendezést a nagyváradi püspökség adta a Szent Sír kápolnából. A miséket rendszeresen megtartották az éradonyi tisztelendő urak, kikre hálás szívvel emlékeznek az értarcsai hívek. Itt szolgált Medgyessy Pál, Giczei Károly, Kovács Lajos, Tyukos József, aki 20 évig szolgált Éradonyban. Őt váltotta Karetka László tisztelendő úr, akinek 1995-ben egy házat vásároltak meg, amit átalakítottak és decemberben nagytiszteletű Tempfli József püspök úr szentelt fel. Két éve kezdték el felújítani, a hívek adakozásából, a tanács és a püspökség támogatásával, a renoválás az idén remélhetőleg befejeződik. Karetka tisztelendő úr halála után (2001) többen is szolgáltak a kápolnában: Simó István, Szabó Ervin, Demse Pál plébános urak. Jelenleg Mihály Balázs éradonyi-érkeserüi plébános tart minden vasárnap szentmisét, 2011 óta az értarcsai hívek plébánosa is. A hívek száma nem nagy, mindig változik, de kb. 70 tag van általában. A közösség nagyon lelkes, a hívek nagy örömére 2012-ben volt az első bérmálás a kis kápolnában, amikor nagytiszteletű Böcskei László püspök úr megtisztelte látogatásával, addig ugyan is mindig Éradonyba kellett átmenni a bérmálkozóknak. Van rózsafűzér társulat, ami már 60 éves és szívesen támogatják a Mária Rádiót, és minden második hónap első hetében imádkoznak a Mária Rádióért. Van egy kis csoport akik minden héten bibliaórát tartanak, tudtuk meg Madarász Klára gondnok leírásából. Szeptember II. vasárnapján tartanak örökös szentségimádási napot. Búcsúját Jézus Szent Szíve ünnepén tartják, idén június 23-án. Az értarcsai kápolna a IV. Székelyhídi esperesi kerülethez tartozik.

Összeállította: Gábor Anna.

Fotó: Szilágy László.

About the author

maradmin

Leave a Comment