Nagyboldogasszony ünnepe

nagyboldogasszony.jpg

Imádság a Nagyboldogasszonyhoz

Szűz Mária, te vagy az én királynőm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.  Ámen

(Forrás: https://sites.google.com/site/pakaplebania/imadsagok)

About the author

maradmin

Leave a Comment