Áldott Karácsonyt!

driftwood-nativity-scene-ornament.jpg

Az egész karácsonyi történetben az ragad meg mindig a legjobban, hogy ott, a betlehemi éjszakában a karácsonyi angyal nagy örömet hirdet. Nagyszerű dolog, amikor valaki jó hírrel jön valahonnan. Hiszen annyi rossz hírrel van tele a világ: egymás szájából annyi félelmetes, aggasztó, szomorú hírt hallunk, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy semmire nem vágyik jobban az emberiség, mint valami igazán örvendetes, megnyugtató, reményt adó jó hírre! Nos hát, a karácsonyi esemény nem egyéb, mint egy nagy örömüzenet! Megtudjuk a szentírásból, hogy kinek szól ez az örömüzenet.. Kivétel nélkül mindenkinek szól, akihez csak eljut. Különösen szeretném ezt hangsúlyozni, mert a karácsonyi örömről téves elképzeléseink vannak. Az általános köztudatban a karácsony öröme azt jelenti, hogy együtt van a család, égnek a feldíszített karácsonyfa gyertyái, öröm csillog az ámuló gyermekszemekben, meghatódva mondanak köszönetet egymásnak az ajándékokért, és boldog ünnepeket kívánva egymásnak, leülnek a terített asztal mellé. Valóban áldott, boldog pillanatok ezek egy család életében. De ha csak ennyi volna a karácsonyi öröm, akkor igazuk volna azoknak, akik azt hirdetik, hogy a karácsony a gazdag emberek ünnepe volt. Akinek nincs családja, vagy tőlük elszakítva él valahol idegenben, vagy akinek nem telik karácsonyfára és ajándékokra, annak nem lehet karácsonyi öröme, boldog karácsonya? Egyszer valaki úgy fogalmazott: Úgy félek a karácsonyestétől, ez lesz életem egyik legnehezebb napja, bárcsak túl volnék már rajta! És vajon nem maradt az örömből, amit a betlehemi angyal hirdetett az egész népnek? Olyan öröm az, amit meg kell toldani karácsonyfával, pénzen vásárolt ajándékokkal, a családi kör melegével, mert másként nem elég egy szomorú szív földerítésére? Nos, kedves Mária Rádió hallgatók, az igazi karácsonyi öröm nem pénzhez és nem családi közösséghez van kötve, hanem egyedül az Úr Jézushoz. Jézus nélkül az egyébként legpazarabb karácsony is szegény és szomorú, Jézussal pedig a legsivárabbnak, legszánalmasabbnak látszó karácsony is gazdag és boldog! Sőt ha a te szíved még mindig a karácsony egyébként kedves külsőségeinek az örömével van tele, félő, hogy nem is jut hely benne a karácsony igazi öröme számára! Minél dísztelenebb a karácsonyod, annál csendesebb. Világi mértékkel mérve minél szegényebb, annál kevesebb akadály állja útját a nagy örömhírnek a szíved felé, hogy Megváltó született néked! Érzitek-e, hogy mennyire gazdag ünnep a karácsony? Érzed-e, hogy neked is kell adnod valamit, hogy egészen az Övé legyen és többé ne legyen a tiéd?! És hidd el, ennek az ajándéknak örül a legjobban, amit te adsz, amit odateszel a betlehemi szegény jászolba a megszületett kisded mellé. Ez a lényed, az életed! Mindig akkor találod meg őt a legbiztosabban, amikor ilyen ajándékkal tudsz elindulni felé, egész lényeddel. Próbáld meg, majd meglátod mennyire igaz az angyali híradás a nagy örömről és a Megváltóról. Azáltal állandósul majd a te örömed, hogy ezt te is megosztod másokkal, mint a pásztorok. És azáltal maradsz benne te is továbbra, hogy ezt hirdeted mindenfelé és mindörökké. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak határon innen és határon túl meghitt, boldog, békés karácsonyi ünnepeket!

Tibor atya

About the author

maradmin

Leave a Comment