Imahét a Krisztus-hívők egységéért

kep.jpeg

Az ökumenikus imahét története az 1740-es évekre nyúlik vissza: ekkor döntötték el egy észak-amerikai gyökerű pünkösdi mozgalom képviselői Skóciában, hogy a többi keresztyén felekezettel együtt imádkoznak az összes egyházért a világon.
A kezdeti időkben még nem voltak rendszeres, évente megtartott hetek, de az Evangéliumi Aliansz 1846-os megalakulása után – amikor mintegy ötven felekezetből kilencszázhuszonegy résztvevő gyűlt össze imádkozni Londonban – bevezették a minden év első teljes hetében rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért. 

A 20. századtól évente megtartot­ták az ökumenikus imahetet. Az el­ső alkalmat egy katolikus pap, Paul Wattson (1863–1940) kezdeményezte: az egységért hirdetett imanyolcadra felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit meghívtak 1908. január 18–25. között.
Az egyetemes imahét ettől kezdve fokozatosan kezdett elterjedni. Az első és a második világháború alatt összefogtak a katolikus, a protestáns és az ortodox keresztyének, hogy az imádság erejével tiltakozzanak a háború ellen. A római katolikus egyház részéről is megindultak az ökumenikus imahét megtartására irányuló kezdeményezések. 1935-ben Paul Couturier francia abbé szót emelt az egyetemes imahét megtartásáért, hogy a hívek Krisztus végakarata értelmében imádkozzanak együtt. A lyoni Unité Chrétienne központja és az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezeti Bizottsága 1958-ban együtt kezdte meg a hét anyagának közös előkészítését. A jelentős változást azonban a II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló határozata jelentette, amelyben megfogalmazták, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az imádság, és egyúttal szorgalmazzák az ökumenikus imahét rendszeres megtartását.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége 2017 tavaszán úgy döntött, hogy 2018-tól az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött keresztényekért való imádkozás vasárnapja is lesz, amikor a gyülekezetek rendes alkalmaikon imádkozhatnak az üldözött keresztényekért. 

A kezdeményezéshez rádiónk is kapcsolódik. Január 21-28 között minden este hét órakor, az Úrangyala elimádkozása után, közösen fohászkodunk a keresztények egységéért. Hívjuk hallgatóinkat tartsanak velünk.
Az ökumenikus imahét központi igéjével kívánunk áldott imahetet minden kedves hallgatónknak: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6)    

Forrás: Református.hu

Fotó: internet

About the author

maradmin

Leave a Comment