A hét plébániája: MAROSVÁSÁRHELY-REMETESZEGI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

szent_csalad_kep-logo.jpg

Marosvásárhely Maros megye megyeszékhelye, Erdély középső részén fekszik, a Székelyföld legnagyobb városa. Marosvásárhely három földrajzi tájegység találkozásánál fekszik Mezőség, Maros-völgye és Nyárádmente, mintegy 220 méterrel tengerszint felett. A város a Maros mindkét partjára kiterjed. Éghajlata mérsékelten kontinentális. A várost a következő községek veszik körbe: Marosszentgyörgy, Jedd, Marosszentanna, Marosszentkirály, Koronka és Maroskeresztúr. Csató Béla főesperes-plébános kinevezésekor azt szorgalmazta, hogy a város addigi egyetlen plébánia közössége, átláthatóbb és hatékonyabb kisebb, önálló plébániánkba szerveződjön Marosvásárhelyen. A Marosvásárhely VI-os, Remete Szent Antal Plébánia névvel 1995-ben megalakult önálló plébánia területe a Maros jobb partján elterülő Egyesülés városnegyedében van. A történelmi Remeteszeg és Bese, illetve Székelyfalva, Benefalva, Székelyszabad és Hídvég tartozik ide. Az Egyesülés negyedben lakó félezer és a mezőségi szórványban gondozott 350 hívő számára alakult. A plébánia alapítói, élükön Lestyán Ferenc esperessel, 1988-ban vásárolták meg a Kerektó utca 2. szám alatti házat, hogy legyen egy kápolna, egy találkozási hely, majd egy önálló plébánia, ahol épülhet az embert emberrel összekötő egyházi közösség hálója. A belvárosi plébános 1990 Virágvasárnapján szentelte fel a szentmise ünneplésére előzetesen már átalakított, jó állapotban levő családi házat. A remeteszegi katolikus keresztényeknek ettől kezdve ez lett lelki otthonuk, vasárnapi szentmisére a főtéri plébániáról Köllő Gábor később id. Czikó László majd Rózsa Gáspár plébánosok jártak ki. Már az első években elindul a hitoktatás is. A belvárosi plébánia beosztott papjai és remeteszegi önfeláldozó családok szervező munkájának köszönhetően megkezdték a hitoktatást. Plébániai jellegéhez az állami jóváhagyást már 1990-ben megadták. A hívek, Papp Mária és Kőszeghi Ferenc személyében 1995 márciusában kérvényezték a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye vezetőjétől, a saját lelkipásztort az önálló plébániára. Így érkezik október 1-től Remeteszegre a közösség első plébánosaként ifj. Ferencz István, korábbi magyarláposi plébános. 2002-ben az új plébános Szénégető István, folytatja elődje és a plébánia megkezdett templomépítési tevékenységét. A kívül-belül különlegesen szép templomot és a mellette épülő közösségi házat a 17 éves egyházközség lelkes hívei álmodták meg, s az engedélyek birtokában 2007 májusában kezdték el az építkezést. A 180 férőhelyes templom tervezője Esztány Győző   csíkszeredai tervező-műépítész, műszaki ellenőre az Egyházművészeti Bizottságot vezető Márton Judit.  Az anyagi forrást a helyi közösség saját alapja képezte ötletes kezdeményezések alapján. Ehhez járultak hozzá a kis összegű, de folyamatos adományok, továbbá Románia s Magyarország kormánya, különböző minisztériumok, Marosvásárhely keresztény felekezetei, a helyi és a megyei tanács, belföldi és külföldi civil és egyházi szervezetek, a testvérplébániák közösségei.
2012 október 13-án lett felszentelve a templom a Szent Család tiszteletére. Hiszen ez a plébánia már kapott egy védőszentet 2006-ban, a plébánia születésekor, akit Isten arra rendelt, hogy ezt a közösséget patronálja, támogassa, ő pedig Remete Szent Antal. Most, hogy intézményesen és hivatalosan is a Szent Család Templom és Közösségi Ház nevet vettük fel, Remete Szent Antal jelenlétét nem radírozzák ki, őt nem felejtik el, hiszen sok ügyben segítségre volt.  “ Kérni fogjuk, hogy remeteként legyen példakép számunkra, a magány és önként vállalt vagy kényszerű egyedüllét idején álljon mellettünk. Az új templomban pedig évről évre megüljük az ő ünnepét is. A templom azért kapott a plébániától eltérő nevet, mert a család fontosságát szeretnénk hangsúlyozni nemzeti közösségünk jövője szempontjából. Hívei kilenc hétig tartó imával készültek a templomszentelésre, és a házat Isten tulajdonába ajánlották. A közösség élete fokozatosan bontakozott ki az évek során: gyermek- és ifjúsági tevékenységekkel, szépen énekelt liturgiákkal, pásztor- és misztériumjátékokkal, magyarországi zarándoklatokkal, ministráns képzőkkel, a Katolikus Lányok és Asszonyok Szövetségének, a KALÁSZ sokrétű tevékenységeivel, dél-tiroli testvérkapcsolat kiépítésével” hangsúlyozza Szénégető plébános. A közösségben a következő lelkiségi csoportok vannak jelen: rózsafüzér társulat, Életige-csoport, Cserkészet, Szent András Evangelizációs Közösség, csütörtök esti imaközösség, Caritas-csoport. 2009 őszétől Taizé-csoport indult a plébánián. A remetei Szent Antal plébánia a Marosi főesperesi kerülethez tartozik. Jelenleg egyházi szólgálatot teljesít Szénégető István-Barnabás plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője és Orbán Kálmán végzi a kántori szolgálatot. Szent Család ünnepén, karácsony utáni vasárnapon Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta Szent Családot ünnepli a katolikus egyház, példaként állítva a mai családok elé. Örökös szentségimádási nap: szeptember 16.

Szerkesztette: Gábor Anna

Fotó: internet

About the author

maradmin

Leave a Comment