A hét plébániája: GÖDEMESTERHÁZA

Gödemesterháza falu Romániában, Maros megyében, Gödemesterháza község központja. A község a Maros partján, a folyó felső kanyarulatánál, a megye északkeleti részén fekvő település. Gödemesterháza történetéből megtudjuk, hogy nevét 1808-ban említette először oklevél Mesterháza néven. 1861-ben, 1854-ben Meisterhausen, Mesterhaza, 1913-ban Gödemesterháza néven írták. A trianoni békeszerződés előtt Maros-Torda vármegye Régeni járásához tartozott. 2002-ben 1547 lakosa volt, amelyből 1273 román, 269 magyar és 5 más nemzetiségű. 1882-ben Maroshévíz filiája volt 165 lélekkel. 1913-ban 435 lélekkel, Palotailván 406, és Ratosnyán 297 lélekkel. 1927-ben lett önálló plébánia. Lelkipásztoraik innen látták el Palotailvát, Ratosnyát, Nyágrát és Ratosnyatábort.

A templom az 1890-es években épült. Plébániává szervezésekor megvásároltak egy régi lakást, amelynek helyére 1972–76-ban emeletes plébániát építettek Gergely Fülöp plébános idején. 2005–2008 között, Márton István plébános idején, Fekete Béla és Fülöp Klára magyarországi mecénások segítségével, Duffek Tivadar budapesti belsőépítész tervei alapján, sok támogató révén és a hívek áldozatos munkája és adománya nyomán, a gödemesterházi templom külsőben és belsőben egyaránt megújult, vele együtt pedig a közösség is: a szórványközösség példáját adta annak, hogy ha kevesen is vannak, mégis élni, létezni akarnak.

A templomot Jézus Szent szíve tiszteletére szentelték fel. A kistemplom fő dísze, az oltáron elhelyezett feszület a korpusszal, mellékoltára Jézus Szíve tiszteletére szolgá. Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.

Levéltárát a helyi plébános szállította be Gyergyószentmiklósra a gyűjtőlevéltárba 2007 áprilisában. A plébánia iratait évrendben tárolták, a plébániai ügyviteli-, házassági- és gazdasági iratait egy csoportban, egy csomagban. A jelenlegi rendezés folyamán ezeket szétválasztották külön állagokra. Gödemesterháza filiái a övetkezők: Nyágra - ahol magánlakásban tartják a szentmisét. Egy másik filia Palotailva, itt 1890 körül magánházban miséztek. Ezt a Bánffy grófok megvásárolták és 1936-ban kápolnává alakították. 1970-ben súlyos tűzkárt szenvedett és nagy javításra szorult. Ekkor kapta a szép Mária mennybemenetele oltárképet Gyergyóalfaluból. A régi családi házból átalakított kis templomot az összeomlás veszélye fenyegette, ezért 2008 augusztusában e kis közösség a teljes felújítás mellett döntött. Pályázatok, a helyi önkormányzat és a hívek adományából a templom újjáépült, 2008. október 25-én Tamás József segédpüspök áldotta meg. A harmadik filiája Ratosnya, ahol magánházban tartották a szentmisét. Kápolnája 1992–95 között épült, Szőcs Márton plébános idejében.

A Jézus Szent szíve plébánia a Gyergyói főesperesi kerülethez tartozik. Egyházi szolgálatot végez jelenleg a vulkáni születésü Şcheianu Ciprian-Iosif, lelkész, akinek előző szolgálati helyei a következők voltak: Brassó Bolonya - 2009-től 2015-ig, Csíkszereda I., Szent Kereszt főplébánia - 2015-től 2018-ig és 2018–tól Gödemesterháza. A kántori szolgálatot Csíki Szilárd önkéntes, kántor végzi el. A templom búcsuját junius 3-án, Jézus Szent Szíve napján tartják. Örökös szentségimádási nap: szeptember 17.

Összeállította: Gábor Anna. Fotó: hu.wikipedia.org

About the author

Tunde Vidican Lokodi

Leave a Comment