A hét plébániája: SZÉKELYUDVARHELY – LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ TEMPLOM

Székelyudvarhely megyei jogú város Hargita megyében. Az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja, s évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Az Udvarhelyi-medence egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja évszázadokon keresztül. Csíkszeredától 52, Marosvásárhelytől 100 km-re fekszik. Először az 1333. évi pápai tizedjegyzék említi Uduorhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. 1357-ben Nagy Lajos király vezetésével itt ülésezett az első Székely Nemzetgyűlés. Székelyudvarhelyt valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra. Az 1876-os megyerendezés során alakult meg Udvarhely vármegye. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Udvarhelyi járásának székhelye volt. Székelyudvarhely a Nagy-Küküllő mindkét partján elterülő négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából nőtt várossá. Műemlékei, műemlék jellegű épületei és épülettömbjei vonzzák az oda látogató turistákat. Templomai: az Unitárius templom, a görögkeleti ortodox templomok ,a görög katolikus templom, a Jézus szíve kápolna és az Ugron család kápolnája.

Kovács Sándor főesperes, aki 1984-2007 között volt udvarhelyi plébános és főesperes, szükségesnek látta a székely anyavárost is több egyházközségre osztani a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt a II. vatikáni zsinat szellemében. Így alakult 1995-ben Udvarhely keleti felén, a Bethlen negyedben, a Kis Szent Teréz egyházközség, majd a város nyugati felén 2004-ben külön plébánia lett Szombatfalva Szent György oltalma alatt. A Kis Szent Teréz plébániaépület alapjául egy külföldre távozott atyafi pirosba felépített lakóháza szolgált. Ennek első helyben lakó plébánosa Botár Gábor volt, aki 1994-től helyi lelkész, 1996-tól plébános aki életének 52., papi szolgálatának 27. évében 2016 február 18-án elhunyt. A plébániát, mint jogi személyt határokkal dr. Jakubinyi György érsek úr alapította 1995. június 1-én. A jelenlegi plébániakomplexum épülete az eredeti háznak többszöröse, közösségi tevékenységi célokra kialakítva. 1994 – 1996 között készült el. 1996-tól egy 180 m2-es emeleti terem szolgált ún. házi kápolnának, ahol a szentmisék és tevékenységek folytak, épült a lelki templom, a közösség.

1997-ben elkezdődött a templomépítés, amely 2001-ben fejeződött be. 2001. október 1.-én. Kis Szent Teréz ünnepén, Dr. Jakubinyi György érsek úr szentelte fel a templomot. A templom egy újabb stílusban építtetett, főoltár részét az Úr Jézus feszülete, valamint két oldalán a Szűzanya és Szent József szobra áll. Az oltár jobb oldalán egy falon függő nagy festmény, ez Kis Szent Terézt ábrázolja, oltára pedig fehér márványból készült. 2001-2003 között termeket alakítottak ki ezeket hittantermeknek és alkalmasak vendégek fogadására is. A Bethlen lakónegyedből 23 utca és bejárat tartozik az egyházközséghez, több mind 5000 keresztény hívővel. Élő közösség, több lelkiségi tevékenység is van a Szent Teréz plébánián, eucharisztikus lelkületű közösség, meghonosodott a szerda esti félórás szentségimádás. Felnőtt női - férfi és gyermekrózsafüzér társulatok vannak valamint a Mária Légió is működik. 1996-tól „él” az Élet a Lélekben karizmatikus lelkiség, aminek ma Forrás közösség a neve. A Fiatalok a bérmálkozók csoportjába a Huncutok, a Pitypang és a Taizés csoportba tömörülnek.

Az egyházi szolgálatot a Székelyudvarhely-i születésű Tamás Barna lelkész és főegyházmegyei ifjúsági főlelkész tölti be, valamint T. Tamás Huba, plébános, segédlelkész, főegyházmegyei ministránslelkész. A kántori szolgálatot Székely István kántor tölti be. Az Oroszhegy-i születésű nyugdíjas Hajdó Vilmos, gyóntató atya is besegít a Kis Szent Teréz plébániára. 2001-től összesen heten indultak papi pályára. Négyen elérték az oltárt: Mihály Imre, András Attila (jezsuita), Elekes Szabolcs és Benedek Károly Róbert. A templom a Gyulafehérvári Romai Katolikus Érsekség, Székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templom búcsúja október 1. Örökös szentségimádási nap: március 06.

1998-ban a plébános saját elhatározásából filiát kért: ez az oldallagosan ellátott plébánia Homoródremete. A temploma 1834-ben épült, Id. Szent Jakab apostol a templom védőszentje és Msgr. Jakubinyi György érsek atya áldotta meg 2010. július 3-án. 1913-ban volt felújítva, most ismét eredeti állapotában, szépségében a falu dísze és Isten méltó hajléka lett. Orbán Balázs szerint valamikor az Udvarhelyhez közeli Szarkakőn virágzó falu volt. A tatárok pusztítása elől menekültek a nevezett völgykatlanba, ahol „remete életmódot folytattak”. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Homoródi járásához tartozott. A filiába a falu búcsús ünnepe július 25-én van. Örökös szentségimádási nap: június 04.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment