Kovács Gergely Jakubinyi György érsek utóda

Ma, december 24-én Ferenc pápa elfogadta dr. Jakubinyi György érsek lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről és kinevezte utódát mons. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora személyében. A mai napon a szentatya elfogadta Tamás József segédpüspök kánoni korhatár miatt benyújtott lemondását is. Az érsekséget az új főpásztor felszenteléséig és beiktatásáig Ferenc pápa megbízásából Jakubinyi György ny. érsek apostoli adminisztrátorként vezeti. Főegyházmegyénk kinevezett érsekét foglaljuk imáinkba! A betlehemi Gyermek oltalmazza és vezesse, ajándékozzon neki lelki erőt és bölcsességet és sok kegyelmet, hogy Isten Szolgája Márton Áron püspök útján vezesse főegyházmegyénket az üdvösség felé vezető úton!    

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment