Az új gyulafehérvári érsek szentelése és beiktatása

A gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorának, mons. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az érseki hivatalba való beiktatása február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11 órától a gyulafehérvári székesegyházban. December 24-én délután 1 órakor tette közzé a vatikáni sajtóiroda a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség új elöljárójának nevét. Napra pontosan 81 évvel boldogemlékű Márton Áron püspöki kinevezésének évfordulója után, szenttéavatási ügyének posztulátora személyében Kovács Gergely lett a gyulafehérvári főegyházmegye új püspöke. Azon a napon Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök kánoni korhatár miatt benyújtott lemondását is. Kép és forrás: https://romkat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment