Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Idén január 16-26 között zajlik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az imahét anyagát a máltai keresztények állították össze. Pál apostol társaival Rómába indult, a tengeren viharba kerültek és a víz Málta szigetére sodorta ki őket. A hajótörötteket befogadó  -akkor még pogány - emberek jól ismerték a szeszélyes tengeréletet kockáztató viharait. Tisztában voltak az akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében. Ezen az imahéten fontos lenne tehát, hogy minden igehirdető gondoljon az imahét központi üzenetére és ez legyen iránymutatás embertársainkkal való kapcsolatunkban „...igen emberségesen bántak velük...” (ApCsel 28,2).

Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetős lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

Az imahéthez rádiónk is csatlakozik. Naponta este 7 órától, az Úrangyala imádsága után hívjuk hallgatóinkat kapcsolódjanak az imádsághoz, hogy együtt könyörögjünk az egység ajándékáért.

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment