Szent Skolasztika szűz

Szent Skolasztikára, Szent Benedek nővérére emlékezünk ma.

Skolasztika az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Életét csak Nagy Szent Gergely Benedekről írt életrajzából ismerjük. Fivérével együtt Istennek szentelte életét. Benedek a tanulmányainak, majd a szerzetesi életnek szentelte magát, és így megtalálta a maga válaszát kora problémáira, Skolasztika pedig teljesen a felebaráti szeretet gyakorlásának élt az öregek és a betegek szolgálatában. Amikor Benedek Montecassinón összegyűjtötte közösségét és megalapította kolostorát, oda is követte, hogy a közelében lehessen.

Montecassinóba halt meg 547 körül. Egy Nápolyban talált, márványba vésett naptár szerint Skolasztikát február 10-én temették el.

Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve kérünk, Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szereteted boldogító ajándékát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment