tolikus-templom.jpg","contentUrl":"http://www.mariaradio.ro/wp-content/uploads/Kisbacsi-romai-katolikus-templom.jpg","width":580,"height":346},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/#webpage","url":"http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/","name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: KISB\u00c1CS - M\u00e1ria R\u00e1di\u00f3 Erd\u00e9ly","isPartOf":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/#primaryimage"},"datePublished":"2020-02-17T12:51:46+00:00","dateModified":"2022-08-13T08:05:17+00:00","author":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/acfe11832674b82e11abd6457b2eebdc"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/#breadcrumb"},"inLanguage":"hu","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.mariaradio.ro/2020/02/17/a-het-plebaniaja-kisbacs-4/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http://www.mariaradio.ro/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: KISB\u00c1CS"}]},{"@type":"Person","@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/acfe11832674b82e11abd6457b2eebdc","name":"Majoros Gabriella","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.mariaradio.ro/#personlogo","inLanguage":"hu","url":"http://0.gravatar.com/avatar/f3270eefcc5fdfccb539f9790cd0897d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http://0.gravatar.com/avatar/f3270eefcc5fdfccb539f9790cd0897d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Majoros Gabriella"},"url":"http://www.mariaradio.ro/author/majoros-gabriellamariaradio-ro/"}]}

A hét plébániája: KISBÁCS

Kolozs megyében, közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre, a Nádas-patak bal partján fekszik Kisbács. A községen át halad a Kolozsvárról Zilahra vezető országút. A község környékén több korszakhoz tartozó régészeti leletet tártak fel: hallstatti, neolitikumi, bronzkori, római kori, népvándorlás kori. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent Iván néven ismert határrészen helyezkedett el, és a Szentiván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, ekkor a falu életben maradt lakói a mocsárban bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen, Bács néven. Bács első említése 1263-ből származik Baach alakban. 1336-ból származó adatok szerint a kolozsmonostori apátság templomot tartott fenn. 1348-ban János nevű káplán szerepel. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. 1459-ben Hunyadi Mátyás királytól malomjogot kapott. Katolikus temploma legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, amiért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. A román parasztság az 1620-as években telepedett le. A 17. században ortodox fatemplomot építettek, amely 1950-ig maradt fenn. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet új templomot épített Murádin-Beyer Katalin tervei alapján. Kisbácsban élte gyermekéveit Túros Endre (sz. 1949) magyar-francia szakos középiskolai tanár, társadalomkutató. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a XIII.-XIV. századra utal, régi kinézetéből csupán a csúcsíves ajtajú sekrestyetartó és a hajó nyugati gótikus kapuja maradt kinn a vakolatból, a falba épített faragott szentségtartó is megmaradt. A templom jelenlegi formáját a XV. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifu Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte, Túrós Dezső plébános finanszírozta, ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még a Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyarvistai kőből készült. A kórusfeljáratot 1961-ben helyezték kívülre. Régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfal-kerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A főegyházmegye 2009-es millenniumi évében a templombúcsú napján, Szent Péter és Szent Pál ünnepén került sor a megáldásra, Kovács Sándor kanonok, Kolozs-dobokai főesperes-plébános áldotta meg a templomot külső felújításának befejezése után és ugyanakkor a katolikus temetőben, a környék legszebb és legkorszerűbb új ravatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben teljesen felújították, melyre 2009-ben tetőszobák kerültek. A művelődési ház korszerűsítése után, most Boldog Gizella Közösségi Házként működik. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a katolikus magyar gyerekek Kolozsváron tanulnak. Az egyházi szolgálatot jelenleg 2005-től, az oroszhegyi származású Kovács Árpád plébános végzi, kinek előző szolgálati helyek: Csíkszentdomokos, Kerelőszentpál, Bonchida, Kolozsvár-Szent Mihály plébánia, valamint a Kolozsvár-i Szent Kamill Otthon voltak. Kisbács filiái: Kide, Válaszút, Bonchida és Magyarvista.

Kide: A római katolikus plébánia csak 1766-ban állíttatott vissza a kidei és környékbeli római katolikus hívek részére. A plébánia megszervezője és saját javadalmából újraépítője P. Bereczky Romuald ferences rendi szerzetes volt. Mivel az öreg templom kicsinek bizonyult 1824-ben készült el egy új templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesy Ignác báró püspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivutz Károly kolozs-dobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje Nepomuki Szent János, viszont Jézus Szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Az egyházközség lelkes és fáradhatatlan vezetője a néhai Szentkovits Albert lelkipásztor volt. Az 1990-es évek elején Bonchidához csatolták, azóta nem lakik már ott katolikus pap. Kovács Árpád az Illyés Alapítvány támogatásával 30 személy befogadására alkalmas lelkigyakorlatos házzá alakította át a plébánia épületét.

Bonchida : A Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve az oldallagosan ellátott plébánia. A tatárjárás után, a 13. század közepén Bonchida új telepeseket kapott, ebben az időben építették újra a templomot a 12. századi falak mentén. A katolikus hívek félreismerhetetlenül büszkék arra, hogy ilyen szép templomuk van, és jól tudják, hogy ezt Bánffy Miklós grófnak köszönhetik, ő építtette felesége tiszteletére. Búcsúját szeptember 14-én és örökös szentségimádási nap: december 20-án tartják. Oldallagosan ellátott plébániák Válaszút és Magyarvista is.

A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia a Kolozs-dobokai főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe a római egyházat alapító két apostol főünnepén, az Egyház egységének és katolikus voltának ünnepe, Péter-Pál napja, Szent Péter az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepén, vagyis június 29. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Örökös szentségimádási nap: december 22. Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment