Kovács Gergely gyulafehérvári érsek körlevele

Kovács Gergely érsek a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében intézkedéseket rendelt el a gyulafehérvári főegyházmegyében. A főpásztor körlevelét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztoraként – meghallgatva a központi papság és az egyes kerületek főespereseinek véleményét, illetve figyelembe véve az állami rendelkezéseket és a Romániai Püspöki Kar határozatait – a következő intézkedéseket rendelem el:

1. Kerüljük a zsúfolt helyeket! 2. Mindenben kövessük az állami hatóságok és a szakértők iránymutatásait ­mind országos, mind pedig helyi szinten! 3. Tartsuk tiszteletben a templomi szentmisékre és egyéb egyházi szertartásokra vonatkozó állami intézkedéseket!

a. A hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében növelhetjük a templomi, illetve a szabadtéri szentmisék számát. b. Ha szükséges, vezessük be az előesti vasár- és ünnepnapi szentmiséket! c. Bátorítjuk a híveket a hétköznapi szentmiséken való részvételre! d. A vasárnapi szentmisék időtartamát 45 percre korlátozzuk!

4. A fentebbi rendelkezések a nagyböjti lelkinapok (triduum) megtartására is vonatkoznak. 5. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük: ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon! 6. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé hullámhosszain kapcsolódjanak be a szentmisékbe és a közös imádságokba! Kövessék a helyi templomuk rádiós vagy internetes szentmise-közvetítéseit.

A magyar ajkú hívek ezen kívül a következő szentmise-közvetítéseket követhetik:

a. Erdélyi Mária Rádió – minden nap (08:00 és 18:00); b. Duna World – március 15. (vasárnap), 19:00; c. Duna TV – március 22. és 29., április 5. (vasárnap), 10:00. A román anyanyelvű hívek a román nyelvű Mária Rádión, illetve vasárnaponként a TVR+ tévécsatornán kapcsolódhatnak be a szentmisékbe. Állandóan frissülő információkat a www.romkat.ro honlapon találnak.

7. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak. 8. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket! 9. A szenteltvíztartók használatát mellőzzük! Gyakrabban végezzünk asperges-t! 10. A járvány ideje alatt mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást! 11. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást! 12. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét! 13. A gyóntatóhelységeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni. 14. Mindaddig, amíg az állami hatóságok a járvány miatt tanítási tilalmat rendelnek el, szünetelnek a plébániai hittanórák, az ifjúsági órák, a lelkiségi mozgalmak rendszeres programjai, valamint bármilyen más egyházi vagy kulturális rendezvény. A plébánosok és a hitoktatók azonban az online felületeken továbbra is tartsák a kapcsolatot a hittanosokkal és az ifjúsággal! 15. Csak hivatalos forrásból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban! Kerüljük a pánikkeltést, valamint a könnyelmű hozzáállást. Hivatalos információkat a 0800 800 358 számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben a 112-es segélyhívó számot kell hívni. 16. A járvány ideje alatt a déli Úrangyala imádságot ajánljuk fel a járvány megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért! Az egyházmegye honlapján további imádságok találhatók. Ebben a nehéz idő­szakban kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak.

KRISZTUSBAN SZERETETT KEDVES HÍVEK!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

Gyakran hallani intézményekről (állami hatóságokról, hivatalokról, kórházakról) azt, hogy a személyes és közösségi magatartás, a viselkedési kultúra formálói. Bár furcsának tűnhet a megállapítás, hogy a kórház, az egészségügyi intézmények és intézkedések alakítják a gondolkodásunkat, magatartásunkat, mégis helytálló. Hiszen a betegségek kezelése, a kórházi tartózkodások, az orvosi előírások — az egészségünk megőrzésén, védelmén túl — hatással vannak ránk, életmódunkra, gondolkodásunkra. Orvosnál, kórházban, otthoni ápolás alatt hangsúlyozottabban szembesülünk azzal, hogy emberként gyengék, törékenyek és sebezhetőek vagyunk. A betegségek rámutatnak halandó voltunkra, és arra, hogy a szenvedés hozzátartozik emberi létünkhöz, bármennyire is el akarjuk azt kerülni.

A megpróbáltatások és betegségek idején azonban gyakran erőteljesebben érezzük és éljük meg Isten közelségét, gondviselő szeretetét. A nehézségek során jelentkező kihívások lehetőséget teremtenek a kegyelem megtapasztalására is. Ilyenkor személyesen is átélhetjük, hogy Isten Jézus Krisztus által egyesült az emberiséggel, hogy így szeretetével gazdagítson.

Amikor világméretű járvány szedi áldozatait, érthető az általános félelem, a másokkal való együttérzés mellett a saját veszélyeztettségünk aggodalma tölt el mindannyiunkat. Az ilyen nehéz időkben, helyzetekben döbbenünk rá és értjük meg igazán, hogy milyen kevés választja el egymástól a halandóságot és a halhatatlanságot. Sokszor úgy gondolunk a halálra, mint távoli, jövőbeli valóságra, holott mindnyájan — egészségesek és kevésbé egészségesek — csupán egy hajszálnyira vagyunk a haláltól. Ez a felismerés azonban nem félelemre, állandó aggodalmaskodásra és rettegésre való ok, ellenkezőleg: ezáltal azt lehet és kell megértenünk, hogy sebezhető, halandó emberek vagyunk, akiket Isten örök életre rendelt. És a félelem idején ismerjük fel azt is, hogy Isten végtelen szeretetéből lehetőséget — hatalmat és felelősséget — kaptunk: egyénként és közösségként védekezhetünk, tehetünk és tennünk is kell, magunkért és másokért!

A koronavírus terjedése minket, krisztushívőket is felelős magatartásra kötelez. Legfőbb feladatunk ebben a helyzetben a megelőzés. Intézkedéseink is ezt a célt szolgálják.

A járvány — és a megelőzése, megállítása érdekében tett erőfeszítés — megváltoztatja minden­napjainkat, szokásainkat. Kényelmes és megszokott életmódunkon mindannyiunk érdekében változtatnunk kell, szükséges szabályoknak és intézkedéseknek kell megfelelnünk.

A rendelkezések betartása mellett a legfontosabb, amit tehetünk és tennünk kell: bízzunk Istenben és bízzuk magunkat az ő gondviselésére! Felelős magatartásunk és hitünk erőpróbája ez a nehéz időszak, amikor a félelmet bizakodással kell legyőznünk. Önmaguk egészségére odafigyelve, másokkal együttérezve és törődve, Istenhez fordulva, imádságban éljük e megpróbáló időket, és valljuk mi is bizalommal, ahogyan Dietrich Bonhoeffer, koncentrációs táborban vértanú halálra induló német lelkész vallotta: „ Csodás hatalmad biztos rejtekében /nyugodtan várjuk, mire ébredünk. Velünk az Isten minden reggel, este/s minden új napon bizonnyal velünk.”

Gyulafehérvár, 2020. március 13.

Dr. Kovács Gergely érsek

Kép: Dezső László  

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment