Portugáliai Szent Erzsébet

Erzsébet (hazájában Izabellának nevezik) 1271-ben született Aragóniában, királyi családból. II. András magyar király dédunokája, Árpád-házi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Apja III. Péter aragóniai király, anyja Konstanza, Manfréd szicíliai király leánya. A keresztségben szentté avatott nagynénjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről kapta a nevét.

Már születésével békét szerzett: az örömre kibékült atyja és nagyapja, akik háborúban álltak egymással.

Gyermeklányként házasságot kötött Dénes portugál királlyal; két gyermeket szült. Férje kicsapongó életet élt, több gyermeke is született a házasságán kívül. Erzsébet türelemmel viselte férje hűtlenségét, imádkozott és vezekelt megtéréséért; férje törvénytelen gyermekeit is szeretettel nevelte. Dénes súlyos betegsége idején Erzsébet végig mellette volt, a legnagyobb szeretettel ápolta. Szeretete győzött: hatására a király megtért, s oly mértékben megváltozott, hogy később az „igazságos” jelzőt kapta a néptől.

Portugáliai Erzsébeta tevékeny hit és emberszeretet mintaképe: betegeket gondozott, szegényeket ruházott, táplálta őket; a szegény lányokat gyakran kiházasította, hogy megvédje őket a zülléstől. Békességszerző tevékenysége hatékonyabb volt a hadszíntéri küzdelmeknél, áldásos eredményeket hozott: közvetített Portugália, Kasztília, Aragónia között; békét szerzett Nápoly és Szicilia között.Férje halála után Erzsébet vagyonát és ékszereit eladta, árát szétosztotta a szegények s a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult: gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába; majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba.

1336. július 4-én halt meg Estremosban. A coimbrai zárdában temették el.Szenttéavatását 1576-ban indították el. 1612-ben sírját kinyitották, testét teljes épségben találták. 1625-ben avatta szentté VIII. Orbán pápa.

Forrás: http://magyarkurir.hu Fotó: http://romkat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment