Szűz Mária mennybevételének ünnepe

Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevételea katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, melyet augusztus 15-én tartanak431-ben az epheszoszi zsinat elfogadta Alexandriai Szent Cirill érvelését, és kihirdették, hogy Szűz Máriát megilleti az Istenszülő cím. Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott.A Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság: Szűz Mária Boldogasszony elnevezéséből eredA katolikusok úgy tartják, hogy Szűz Mária mint az asszonyi nem legkiválóbbikán sem a halálnak keserűsége, sem a testén romlás nem fogott.Szűz Mária haláláról az Újszövetség nem ír, így a hagyományokra és más írásos emlékekre vagyunk utalva.A feljegyzések alapján 64 és 72 év közé tehető életének hossza.A 6–9. század Szűz Mária halálának körülményeire vonatkozólag legalább húszféle feldolgozását hozta.Vannak, akik azt feltételezik, hogy Mária Jézus halála után Efezusba költözött.Ez azért lehtséges, mert a keresztre feszített Jézus János apostolra bízta Máriát. A hagyomány szerint Szűz Mária Jeruzsálemben halt meg. Az 1–3. század keresztény szerzői ugyanakkor semmilyen említést nem tesznek Mária sírhelyéről.

Mint fényes hold, mint drága nap,
mint hajnalpír, mely most fakad,
száll az egek csúcsaira
a Szeplőtelen Szűzanya.

Dicső trónjára érkezett,
Királynő ég és föld felett,
ő szülte azt, ki tündökölt,
a hajnalcsillagnál előbb.

Az angyalok és az égiek
rendje fölé emeltetett,
Asszony, ki túlszárnyalta rég
a szentek minden érdemét.

Kit egykor ölben hordozott,
kit jászolyban pólyálgatott,
a mindenség Királyaként
szemléli, Atya fényeként.

Szüzeknek Szüze, kérd Fiad,
esdjen miértünk hű szavad,
miénket vette általad,
övéből mindent visszaad.

Atya, Fiú s Vigasztaló,
köszöntse őket hálaszó,
kik minden másnál ékesebb,
dicsőbb fényt adtak fönt neked. Ámen.

About the author

majoros gabriella

Leave a Comment