Adventi lámpás – Fénygyújtó gondolatok minden napra

Keresztelő Szent János: Készítsétek az Úr útját!

Kettős adventet élünk: a mi adventünk feleleveníti az Ószövetséget, amely a várakozás ideje volt a Megváltó első eljöveteléig, karácsonyig. Másrészt várjuk Megváltónk második eljövetelét a világ végén. Tehát mindig adventben élünk. A mai vasárnap főszereplője Keresztelő Szent János, aki előfutár, személyesen mutat rá a Megváltóra a Jordán partján: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. Az ő előkészítő programja a mi adventi előkészületünk is karácsonyra: „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”. Vagyis: bűnbánattal, jó szentgyónással irtsuk ki lelkünkből mindazt, ami ferde, ami eltérít Krisztustól, gyakoroljuk a felebaráti szeretet, enyhítsük körünkben a testi-lelki nyomort.

Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek gondolatai

Forrás: http://ersekseg.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment