Adventi lámpás – Fénygyújtó gondolatok minden napra

Szeplőtelen fogantatás: Legyen nekem a te igéd szerint!

A Szűzanya szeplőtelen fogantatása azt jelenti, hogy ő már élete első pillanatától, fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől, de Szent Fia végtelen érdeméből, amit „előzetes megváltásnak” nevez a hittudomány – mert mint ember, ő is rászorult a megváltásra –, ő is magára vonta az áteredő bűn kötelezettségét. A Szűzanya egész életét összefoglalja az angyali üdvözletkor adott felelete, első feljegyzett imája: „Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint”. Erre az imára megtanította saját és az Isten Fiát, a kis Jézust is, hiszen ő bevette a legszentebb imádságunkba, a Miatyánk harmadik kéréseként: „Legyen meg a te akaratod”, és az Olajfák hegyén is nagycsütörtök éjjel vérizzadás közben így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te”. Ez a mi imádságunk is, a Szűzanyát és az Úr Jézust követve, örömben és bánatban, egészségben és betegségben, bölcső és koporsó mellett mindig ki kell mondanunk: „Legyen meg a te akaratod!” El kell fogadnunk Isten akaratát, mert ő tudja igazán, mi válik lelkünk javára.

Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek gondolatai

Forrás: http://ersekseg.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment