Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

baby_jesus_dedicated.jpg

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Mária tisztulásának napja – görögül hypapanté, vagyis találkozás. Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.

Erre a találkozásra készülve vesszük a kezünkbe a gyertyát, a fényt, hogy így álljunk az Úr Jézus elé. A Vele való találkozás nem csak egy futó ismeretség, amely elfelejthető, de valami nagyon is meghatározó: a felismerés, hogy Szűz Mária Isten Egyszülött Fiát adja nekünk, Őt mutatja meg nekünk, akit Ő Istentől elfogadott, s most édesanyaként a számunkra is átad.

Forrás: internet

About the author

maradmin

Leave a Comment