A hét plébániája: KISDENGELEG

Kisdengeleg a Partiumban, Szatmár megyében, Mezőpetritől délre fekvő település. Kisdengeleg helyén az Árpád-korban Besenyő nevű település feküdt, mely a 17. században már csak mind puszta szerepelt az oklevelekben. Nevét 1169-ben említette először oklevél Bessenyewtho néven. 1326-ban Besseneu, 1369-ben sylva Besenyev néven írták. Besenyőtót 1077-1096 között még I. László király adományozta a Szentjobbi apátságnak. Neve III. István király 1169-es összeírásában szerepelt. 1326-ban Piskolt, Orland és Reszege elhatárolásakor említik Besenyő birtokot is. 1411-ben az apátság birtokai közé tartozott. 1469-ben neve a Dengeleg határai között fekvő erdő viselte nevét, ekkorra már Érdengeleg határában olvadt. 1864-ben Kis - és Nagybesenyő. Mai Kisdengeleg nevét 1913-ban említették először. 1950-ig a település Érendréd község része volt. Egyike azon kevés romániai településnek, amely a 20. század folyamán is megmaradt német többségűnek. Az ide betelepedett sváb, később elmagyarosodott lakosság az 1980-as években egy részük áttelepült Németországba, a megfogyatkozott lakosság pótlására, a Karitász szervezésében, katolikus moldvai csángók vásároltak itt házakat. 1834-ben Mezőpetri filiájaként említik a kisdengelegi római katolikus lakosság lelki gondozását. A lakosság jelenlegi száma kb. 250 fő, ebből 185 római katolikusnak vallja magát. Scheffler János szatmári püspök 1947 január 24-én adta ki a Kisdengeleg-i plébánia alapító levelét.

A kisdengelegi római katolikus templomot Szent Vendel tiszteletére Scheffler János püspök szentelte fel. Erdélyben nincs Szent Vendel tiszteletére felszentel templom. A Partiumban, a Szatmári egyházmegyében, a Temesvári valamint az Aradi egyházmegyékben néhány római katolikus templomnak a patrónusa. Szent Vendelről tudnunk kell ír-skót nemzettségből származott. Legendák szerint,Vendel skót királyfi korán, jelét adta a jámborságnak és a keresztény műveltség, sőt a papság iránti vonzódásának, amit atyja nem nézett jó szemmel és a nyáj őrzésével próbálta figyelmét elvonni. A juhok legeltetése közben, a mezők csendjében érlelődött szívében a remeteség, az Istenben elmerülő szemlélődés iránti vágy. Miután elzarándokolt a Szentföldre és Rómába, visszatérése után remete lett Vendelből. Közössége akkorára nőtt, hogy a tholei kolostor apátjának választották és pappá szentelték. Halála után sírja fölött kápolnát emeltek és e körül alakult ki St. Vendel városa. A pásztorok védőszentjükként tisztelik.

A Kisdengelegi neogótikus, egytornyú templom 1938-1943 között épült kereszt alakba, Goschi Mátyás szatmárnémeti műépítész tervei alapján. A templom főoltárképe Szent Vendelt ábrázolja, Orlay Petrich Soma festette 1866-ban és még két mellékoltára is látható templomban. A plébánia épületét 1969-ben építették. 2018-ban a 75 éves templom jubileumán végzett szentmise után a templomból kivonuló Schönberger Jenő püspök, megáldotta a külsőleg felújított templomot és az ajtó mellé elhelyezett emléktáblát.

Az egyházmegyében Kisdengeleg templomának búcsúját az ünnep napján tartják, október 20-án, amikor a helyi hívek mellett a sok helyről érkezett zarándokok is ellátogatnak a faluba. A lakosság a helyet csak Csárda néven emlegeti, mivel a pusztává vált falu helyén csak egy csárda maradt meg. Jelenleg az egyházi szolgálatot a nagybányai származású Turtureanu Róbert plébános végzi, előző szolgálati helye a Máramarossziget-i Borromeo Szent Károly plébánia volt és 2020-tól Kisdengeleg plébánosa. Kisdengeleg és az oldallagosan ellátott filiája Érkörtvélyes, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Nagykároly Főesperesség, Nagykároly II. Esperesi Kerülethez tartozik.

Érkörtvélyes községközpont, Bihar megye legészakibb települése, Érmihályfalvától 7 km-re fekszik. Legelőször 1342-ben említik a falu adatait, tatárjárás utáni keletkezésű település. A falu római katolikus híveinek egy kápolnává alakított házban tartották a szentmiséket az 1938-as évben, Magyari Bálint kanonok, a szaniszlói plébános leányegyházzá alapította és ő látta el. 1990-től lett Kisdengeleg filiája. Mivel jelentősen nőtt a hívek száma egy új templom építésével bízták meg az akkori Kisdengeleg-i Czincel Géza plébánost, de halálával leállt a munkálat és Néma Sándor plébános folytatta az építkezést. Az 1976 és 1998 között felépült modern templom homlokzatának közepén négy emelet magasságú tornyot építettek, a templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel Reizer Pál püspök 1997 június 7-én. A falu római katolikus lélekszáma 431 fő. A templom búcsús ünnepét Jézus Szent Szíve ünnepén a Pünkösd utáni második vasárnap előtti pénteken tartják.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment