Római Szent Franciska özvegy, rendalapító

Franciska előkelő római családban született 1384-ben. Nagyon korán megtanult olvasni; kedvenc olvasmánya a zsolozsmáskönyv, a szentek élete és Dante Isteni színjátéka volt. Már hatévesen arra vágyott, hogy követhesse a vértanúkat és a szüzeket. Lelkiatyja előtt föltárta: egyetlen vágya, hogy szigorú rendbe lépjen, s teljesen Krisztusnak szentelhesse magát. Ezért tizenegy évesen engedélyt kapott arra, hogy próbaidőre gyakorolja a vezeklés néhány formáját. Ennek azonban külső jelei is lettek, ezért édesapja elérkezettnek látta az időt, hogy férjhez adja.

Franciskának kemény küzdelmébe került, hogy meghajoljon atyja akarata előtt, de sikerült neki, és tizenhárom évesen férjhez ment Lorenzo de Ponzianihoz. Áhítatgyakorlatait és felebaráti szeretet cselekedeteit negyvenévi házassága alatt sem hanyagolta el. A keresztény feleség és édesanya példaképe lett. Istennek, a családnak és felebarátainak szolgált. Éjszakánként alig két órát aludt, a többi időt imádságban töltötte. Napjait a háztartás és a családi gondok, illetve a betegek és szegények gondozása töltötte ki. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről, ha kellett, koldulni is elment a szegények számára.

Később a hasonló gondolkodású asszonyokat és özvegyeket társulatba gyűjtötte, és 1425. augusztus 15-én megalapította a bencés harmadrendet, az obláták közösségét. Franciska 1433-ban a Capitolium mellett kolostort alapított azoknak a nővéreknek, akik nem voltak családjukhoz kötve. Franciska hűségesen ápolta férjét mindvégig, s csak halála utána, 1437-ben lépett be a saját maga által alapított kolostorba. Itt fejezte be földi életét 1440. március 9-én. 1608-ban avatta szentté V. Pál.

Forrás: Magyar Kurír Kép: https://romkat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment