Fülei Szent Miklós remete

Klausnak nevezett Flüei Miklós egy tehetősebb parasztcsalád első gyermekeként született Svájcban, Flüe helységben 1417. szeptember 25-én. Gyermekkorában élte a falusi emberek életét, de mutatkoztak annak jelei, hogy Isten kiválasztotta: rendkívüli módon szerette a magányosságot, az imádságot és a böjtöt. 16 éves korában vágyat érzett a remeteélet iránt, de be kellett vonulnia a hadseregbe.

házasságot Wyss Dorottyával. Bizonyára boldog házasságban élt, családjában tíz gyermek jött a világra. Saját vallomása szerint nagy tekintélye volt. Mint bírónak és tanácsosnak, sokat kellett foglalkoznia közügyekkel is, de elmenekült a megtiszteltetése elől, és elkerülte főbíróvá választását.

Klaus jó családapa volt, mindenütt nagyra becsülték, mert bölcsességgel rendelkezett, mégsem volt teljesen boldog. A lappangva tovább élő remeteélet utáni vágy felszínre került. Közölte feleségével, akit szeretett, de aki nem tudta megérteni e kérdésben férjét. Pap barátjának és bizalmasának a tanácsára átmeneti nyugalmat és megbékélést talált, amennyiben idejének jelentős részét annak szentelte, hogy elmélyedjen Krisztus szenvedésében. Majd teljesen visszavonult a közéleti tevékenységtől. Mivel a remeteélet utáni vágya egyre erősebb lett, beszélt róla Dorottyának, aki mélyen megilletődött, de még ellenszegült tervének. 1467 júniusában megszületett tizedik gyermekük, Miklós, akit papnak szántak. Ez év októberében aztán felesége engedelmével Klaus elhagyta családját. Mivel azonban félt szomszédai ellenkezésétől, elhatározta, hogy vándor zarándok lesz, és hátat fordított szülőföldjének. Alig jutott át a svájci határon, egy természetfölötti sugallat arra késztette, hogy térjen vissza az otthonához közeli Melch-völgybe.

Klausnak ekkor, miután otthonát, szeretett feleségét, gyermekeit és családi vagyonát elhagyta, rá kellett jönnie, hogy le kell győznie önmagát. Megértette, hogy önmagát kell feláldoznia, és nem szabad zavartatnia magát amiatt, hogy mások mit gondolnak róla. Isten meghallgatta kérését, megszabadult önmagától, saját elképzeléseiről is lemondott.

Klaus véglegesen Ranftba vonult, s attól kezdve - ahol életéből több mint 19 évet töltött imában, munkában - teljesen tartózkodott mindenféle tápláléktól. Az egyedüli, amit magához vett, az Eucharisztia volt. Először gyanakodva egy egész hónapon át figyelték; végül, amikor meggyőződtek igaz voltáról, remetelakot és kápolnát építettek számára. Ezt a meggyőződést osztotta Thomas Weldner konstanzi segédpüspök is, aki 1469 áprilisában felszentelte a kápolnát és megvizsgálta Klaust. Ez az életmód azonban nem tette Klaus testvért megközelíthetetlenné. Minden rendű és rangú férfiak és nők mentek hozzá problémáikkal és kérdéseikkel. Még felesége is meglátogatta.

Klaus testvér – már így kezdték hívni – a szükséget szenvedőkkel barátságos és együttérző volt, de a gőgös és fennhéjázó látogatóival szemben nagyon elutasító tudott lenni.mádságos és vezeklő életmódja miatt - az utolsó késő középkori misztikusok egyikét kell benne látnunk. Klaus testvér világító példa volt a meghasonlott és megtépázott világ előtt. 70 éves korában halt meg Ranftban, 1487. március 21-én. Tiszteletét 1649-ben hagyták jóvá. 1947. május 15-én szentté avatták. Svájc egyik patrónusa.

Forrás: http://www.pozsonyikatolikusok.sk Kép: http://magnificat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment