Kovács Gergely gyulafehérvári érsek buzdítása a Szent József évben

Szent Józsefről szinte mindenki tud mondani valamit. Legalább annyit, hogy ács volt (Mt 13,55), Mária jegyese (Mt 1,18; Lk 1,27), „igaz ember” (Mt 1,19). A Szent József-év meghirdetésekor Ferenc pápa egy apostoli levelet is közzétett, amely e szavakkal kezdődik: Patris corde (Apai szívvel). Így szerette József Jézust: apai szívvel. Szent József nagysága abban áll, írja a szentatya, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Ferenc pápa Szent József apaságának hét vonását sorolja fel, ezekre szeretnék szentbeszédemben reflektálni.

1. Szent József szeretett apa. Önmagát, életét, munkáját teljesen családjának szentelte. Mégsem lett frusztrált, nem égett ki, mert életét nem önfeláldozás­ként, hanem önajándékozásként kell szemlélnünk. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándéko­zásából születik. A családban, de a papi vagy szerzetesi hivatásban is. Ahol nincs önajándékozás, hanem csak pusztán önfeláldozás, akkor a szeretet szépsége és öröme helyett boldogtalanságot, szomorúságot és csalódottságot fogunk tapasztalni.

2. Szent József gyengéd apa. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengédségét: „Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt” (Zsolt 103,13). Sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és erős oldalunkra számít, holott nem egyszer gyenge­ségünk ellenére, sőt azon keresztül valósítja meg terveit. Meg kell tanulnunk elfogadni gyarlóságunkat. Épp gyengédséggel kell hozzányúlnunk ahhoz, ami törékeny bennünk. József is aggódik, de példája azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hitben az is benne van, hogy Ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. Ne féljünk Istenre bízni életünk hajójának kormányát, ne akarjunk mindent ellenőrzésünk alatt tartani.

3. Szent József engedelmes apa. Józsefet felzaklatja Mária emberileg érthetetlen áldott állapota. De hisz az angyal szavának, amelyet álomban kap – „Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van” –, és amikor felébredt, úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki (Mt 1,24). Nem tudjuk, hogy mit fed az, amit az evangélista álomként ír le, de József engedelmeskedett és megmentette Máriát. Akkor is engedelmeskedik, amikor az angyal megparancsolja neki, hogy Máriával és Jézussal meneküljön Egyiptomba (Mt 2,13). Felkelt, még éjnek idején fogta a gyermeket és anyját, és elment Egyiptomba (Mt 2,14-15). Ott pedig bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a megígért értesítést arról, hogy visszatérhet hazájába, majd ismét habozás nélkül engedelmeskedik: „Felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment” (Mt 2,21). Szent József nem tesz fel kérdéseket, nem nézi a nehézségeket, melyekkel szembe kell néznie: engedelmeskedik.

4. Szent József elfogadó apa. Elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen feltételeket szabna. Bár nincs birtokában minden információnak, mégis Mária jó hírnevének és életének érdekében dönt. Nem magyarázatokat kér és keres, hanem elfogad. Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését. Első reakciónk esetenként a csalódás és a lázadás. József félreteszi az okoskodást, elfogadja a történéseket. Ha nem békülök meg élettörténetemmel, akkor a következő lépést sem tudom megtenni. Az elfogadás által nyilvánul meg az Istentől kapott erő életünkben. Pál apostol mondja: „Tudjuk, hogy minden javukra szolgál azoknak, akik szeretik Istent” (Róm 8,28). Szent Ágoston pedig hozzáteszi: „az is, amit rossznak mondunk”.

5. Szent József teremtő bátorságú apa. Isten Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jött a világra. Rászorult József védelmére, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint a Szűzanya. József nemcsak meg akarja menteni Mária életét, hanem folytonosan gondoskodni fog róla és a gyermekről. A megpróbáltatások közepette teremtő bátorságú apa. Nehézség esetén meg lehet állni, be lehet dobni a törülközőt, vagy lehet próbálkozni valahogy. Időnként viszont épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Teremtő bátorság. Nem egyszer érezhetjük úgy, hogy Isten nem segít rajtunk. Ez azt jelenti, hogy elhagyott volna minket – vagy azt, hogy bízik bennünk? Bízik abban, amit eltervezhetünk, kitalálhatunk, megtehetünk.

6. Szent József dolgozó apa. Ács volt, aki becsületesen dolgozott, hogy családja megélhetését biztosítsa. Jézus tőle tanulta meg annak értékét és örömét, hogy az ember a saját munkájával megkeresett kenyeret eszi. A munka lehetőség az ember képességeinek kifejlesztésére, hogy a közösségépítés szolgálatába állítsuk azokat. A munka lehetővé teszi önmagunk megvalósítását. Az a személy, aki dolgozik, bármi legyen is a feladata, magának Istennek a munkatársa, és bizonyos mértékben a körülöttünk lévő világ teremtője is. A munka elvesztésének veszélye a koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben csak fokozódott. Az a család, ahol nincs munka, jobban ki van téve nehézségeknek, sőt a felbomlás kísértésének is. Kérjük Szent Józsefet, a munkást, hogy egyetlen ember, egyetlen család se legyen munka nélkül!

7. Szent József árnyékként kísérő apa. József Jézus irányában mintegy a mennyei Atya földi árnyéka: őrzi, védi őt, sosem szakad el tőle, szüntelenül kíséri lépteit. Apává nem születik, apává válik az ember. Azáltal, hogy felelősséggel törődik gyermekével. Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezeti az élet megtapasztalásába, a valóságba. Ne tartsd meg magadnak, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon! Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben apaságot gyakorol irányában.

Százötven év telt el azóta, hogy Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án Szent Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította. A Szűzanya után egyetlen szent sem foglal el annyi helyet a pápai megnyilatkozásokban, mint Szent József. Az általunk szeretett, közkedvelt, jól ismert szentek sorában vajon hányadik helyen áll? Szoktuk kérni a közbenjárását? Szoktunk imádkozni Szent Józsefhez?

Imádkozzunk Ferenc pápával: Üdvöz légy, Megváltó őrzője,Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát; Mária beléd vetette bizalmát; Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól!Ámen.

Kép és forrás: http://romkat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment