Svéd Szent Katalin

1331 körül született Ulf és Brigitta Gudmarsson negyedik gyermekeként. Apja nagy birtokok és jövedelmező ércbányák tulajdonosa, a svéd uralkodóház rokona, a király bizalmasa és tanácsadója volt. Nyolcan voltak testvérek.

Karint, azaz Katalint Risberg kolostorában neveltették szülei. Amikor tizennégy évesen hazatért, férjhez adták Egard Kyrenihez. Rövid házasságuk alatt férje hozzájárulásával továbbra is vezeklő életet élt, mint Risbergben. Ezekben az években halt meg apja. Anyja hamarosan egy Alvastra melletti remetelakba vonult vissza. Ott látomásokban megbízatást kapott rendalapításra, valamint arra, hogy menjen Rómába. Ősi családi birtokát, Vadstenát átalakította kolostorrá, és elutazott az örök városba. Négy évvel később megparancsolta lányának, hogy utazzon utána. Az a Róma, amelyben a két nő hosszú elválás után átölelte egymást, számukra borzasztó város volt, kilátástalannak tűnő időket éltek. A pápák negyven év óta Avignonban székeltek, és csúnya történeteket meséltek udvartartásuk léhaságáról, simóniájukról és nepotizmusukról. A Krisztus földi helytartója iránti keresztény tiszteletnek nyoma sem maradt.Haza szeretett volna térni, s ekkor érkezett meg a hír Egárd haláláról. Ezzel végképpen anyja sorsához és hivatásához láncolódott.

1372-ben Brigitta élete utolsó nagy zarándokútjára indult Jeruzsálembe, és azt kívánta, hogy lánya kísérje el. Amikor visszatértek, az anya már haldoklott. Lelki örököséül Katalint rendelte, aki 1373-ban Szent Brigitta relikviáival együtt V. Orbán bulláját is magával vitte hazájába. Ez engedélyezte a vadstenai nőknek a szerzetesi ruhát, a fogadalmat és az alapítónő regulája szerinti életet.

Vadstenában, ahol a növekvő közösség apátnője volt, nem töltött hosszú időt. 1375-ben már ismét Rómában volt, hogy a svéd királyi ház megbízásából előkészítse anyja szentté avatását. Itt találkozott Sienai Szent Katalinnal. VI. Orbán, aki alatt 1378-ban elkezdődött a nyugati egyházszakadás, kettejüket akarta Nápolyba küldeni, hogy Johanna királynőnek, aki a szakadár pápát, VII. Kelement támogatta, lelkére beszéljenek. A tervből azonban nem lett semmi, Katalin pedig visszautazott Vadstenába, és hamarosan elhunyt.

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment