ton.jpg","contentUrl":"http://www.mariaradio.ro/wp-content/uploads/Alsocsernaton.jpg","width":300,"height":500},{"@type":"WebPage","@id":"http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/#webpage","url":"http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/","name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: ALS\u00d3CSERN\u00c1TON - M\u00e1ria R\u00e1di\u00f3 Erd\u00e9ly","isPartOf":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/#primaryimage"},"datePublished":"2021-04-12T06:58:48+00:00","dateModified":"2022-08-18T08:20:22+00:00","author":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/acfe11832674b82e11abd6457b2eebdc"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/#breadcrumb"},"inLanguage":"hu","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.mariaradio.ro/2021/04/12/a-het-plebaniaja-alsocsernaton/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http://www.mariaradio.ro/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: ALS\u00d3CSERN\u00c1TON"}]},{"@type":"Person","@id":"http://www.mariaradio.ro/#/schema/person/acfe11832674b82e11abd6457b2eebdc","name":"Majoros Gabriella","image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.mariaradio.ro/#personlogo","inLanguage":"hu","url":"http://0.gravatar.com/avatar/f3270eefcc5fdfccb539f9790cd0897d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http://0.gravatar.com/avatar/f3270eefcc5fdfccb539f9790cd0897d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Majoros Gabriella"},"url":"http://www.mariaradio.ro/author/majoros-gabriellamariaradio-ro/"}]}

A hét plébániája: ALSÓCSERNÁTON

Csernáton falu Kovászna megyében, Kézdivásárhelytől 9 km-re délnyugati irányban a Csernáton-patak két oldalán fekszik, felnyúlik az Ika váráig. Határában az Aranyos-hegyen kőkorszaki telep, a Hegyes nevű helyen sáncokkal megerősített vaskori földvár volt. 1332-ben Churuacun szláv eredtetű néven említik először. A falut 1658-ban a török égette fel, 1719-ben pestis pusztított, 1836-ban majd 1853-ban újabb tűzvész volt. 1848. május 30-án itt hirdették meg Háromszék küldöttei a népfelkelést. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott. Két nagy részre lehet bontani a települést, Alsó illetve Felső Csernátra, mindenképpen teljesen székely-magyar települések.

Alsúcsernátonnak 1332-ben plébániatemploma volt, melynek papja Péter. A templom a reformáció idején a reformátusok kezére került. A XVIII. századtól a katolikus lakosság annyira megszaporodik, hogy 1766-ban Bernárd György házában kápolnát állítanak fel számukra, de csak 1793-tól kapnak a hívek helyi lelkészt. A mostani katolikus templomot 1844-ben építtette a falu szülötte, Zámbler János, kanonok-plébános, akinek emlkére szobrot álítottak a templom előtt. A plébánia 1873-ban szerveződött újra, a plébániai lakás pedig 1905 után épült. Önálló iskolaépülethez 1840-ben jutottak, ugyancsak Zámbler János plébános jóvoltából, ebben az időközben felújított épületben működik jelenleg az ifjúsági ház. Alsócsernáton szülötte Szilveszter Sándor aki teljes joggal kormányozta az egyházmegyét. Az alsócsernátoni Urunk színeváltozása plébánia búcsús ünnepét augusztus 6-án tartják. Örökös szentségimádási nap : november 03.

Oldallagosan ellátott plébániák a következők: Felsőcsernáton a Magyarok Nagyasszonya filia, 1497-ben Felső-Chernáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsócsernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy Ika várától északra, a Szentkert nevű helyen, melynek közelében a Remetének nevezett kaszáló van, középkori kápolna volt, melyet erős védfal övezett, 34 öl kerülettel. A kápolna romjai a múlt században még látszottak és a várfal alapjai is kivehetők voltak. A hagyomány úgy tudja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt. A reformáció idején a hívek reformátusok lesznek és saját egyházközséggé szerveződnek, külön templommal. Felsőcsernáton templomát Bodó Imre plébános építtette 1983-ban, tornyot 1996-ban Bakó Antal plébános idejében kapott. A Felsőcsernátoni falu búcsúját Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepnapján október 8-án tartják.

Dálnok, Pongrácz Szent István filia, Sepsiszentgyörgytől 12 km-re észak-keletre a Bodok-hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették és védőszentjéül az első erdélyi származású jezsuita kassai vértanút, Szent Pongrácz Istvánt választották. 2017-ben fel is szentelték a vértanú tiszteletére. A templom búcsúját szeptember 7-én tartják.

Kézdialbis filia ,Kézdivásárhelytől 14 km-re délnyugatra, a Bodoki-hegység lábánál, az Albis-patak völgyében fekszik. Középkori katolikus templom a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A kevés katolikus hívő részére a szentmiséket Vizsuly Józsefné lakásán tartják.

Kézdimárkosfalva Szent Márk evangélista filia, már 1332-ben plébániatemploma volt. A falu a templom védőszentjéről, Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel, búcsús ünnepét április 2-án tartják.

Az alsócsernátoni Urunk színeváltozása plébánia és a filiái egyházilag a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye , Kézdi-Orbai főesperesi kerülethez tartoznak. Az egyházi szolgálatot Ft, Kedves Tibor plébános végzi, a kántori szolgálatot Lukács Mihály kántor tölti be.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment