Soubirous Szent Mária Bernadett

1844-ben született a franciaországi Bolyban, apja, Francois Soubirous szegény vízimolnár volt Lourdes szélén, de a gőzmalmok terjedésével nagyon hirtelen elszegényedtek. Bernadett asztmás volt, ezen kívül a nagyfokú szegénységük miatt nem tudott tanulni, de nagyon vallásos volt.

Egy enyhe téli napon rőzsegyűjtés közben ragyogó fénnyel körülvett lányalakot látott meg a Gave folyócska partján levő sziklabarlangnál. Ijedtében Rózsafüzérét kapta elő, a kísértés gondolatát keresztvetéssel akarta elhessegetni. A jelenség is keresztet vetett a rózsafüzérével, Bernadettel együtt némán imádkozta a szentolvasót. A kis Bernadettel rőzsét gyűjtő társnői semmit sem láttak a jelenésből.

1858. február 11. és július 16. között Lourdes-ban 18-szor megjelent a Szűzanya a gyermeknek itt a Massabielle barlangnál. A Szűz kérte, hogy az emberek engeszteljenek, tartsanak bűnbánatot és építsenek kápolnát a jelenések helye, a massabielle-i barlang fölé. Később a nevét is elárulta az ismeretlen „Hölgy”: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”.

A jelenéseknek gyorsan terjedt a híre. Egyházi és világi hatóságok is vizsgálták a jelenések hitelességét, Bernadett sok lelki megpróbáltatása után végül is megállapították a látomások valódiságát. Csodás, megmagyarázhatatlan gyógyulások is történtek a barlangnál fakadt forrásnál. A látomás helyéhez ma is milliók zarándokolnak.

Bernadett 1866-ban belépett a nevers-i Szent Gildard-zárda nővérei közé. Itt a sok ima és testi-lelki szenvedés mellett betegápolással foglalkozott.

1879. április 16-án halt meg. Koporsóját többször is felnyitották, teste épségben, hajlékonyságát megőrizve maradt még ötven év múltán is. Ma a nevers-i zárda templomában üvegkoporsóban nyugszik, arcán szelíd mosoly ül. 1925. június 14-én boldoggá, 1933. december 8-án szentté avatták, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

Forrás: https://romkat.ro

https://www.magyarkurir.hu

 

About the author

majoros gabriella

Leave a Comment