Szentháromság vasárnapja

DICSŐÍTŐ ÉS HÁLAADÓ IMÁDSÁG A SZENTHÁROMSÁG TISZTELETÉRE

Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek!

A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért, És azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek.

Gondviselő Atyám, mindnyájunk Teremtője! Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal Rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetedből a Földre küldted egyszülött fiadat, Hogy én megismerhettem és követhetem Őt. Atyaisten legszentebb leánya, Mária! Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek.

Dicsőítelek Téged életem Királya, megmentő Krisztusom! Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért, értem, és megváltottál bűneinkből. Áldott légy Szent Véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk. Dicsőítelek Egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltáriszentségben. Hogy leborulhatok színed előtt és imádhatlak Téged. Köszönöm, hogy Tebenned és általad megismerhettem az Atyát, És hogy minden felebarátom arcában felismerhetlek Téged. Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket, Hanem mennybemeneteled után elküldted nekünk Szentlelkedet! Reménység fényes hajnalcsillaga, Istenszülő, Mária! Jézus a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről. Gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, És hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján. Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, és mindig Jézushoz vezetsz engem.

Dicsőítelek Téged, Szentlélek, élő Isten Lelke! Légy áldva minden kegyelemért, mellyel életemben megajándékoztál. Jöjj Békesség, Egység, Jóság, Öröm, Igazság, Erősség és Bölcsesség Lelke, jöjj! Oszlasd el kételyeimet, kishitűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban! Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat! Köszönöm, hogy Te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz, Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök Igazságot. Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel, És szereteted izzó tüzével! Dicsérlek Téged Szentlélek jegyese, Szeplőtelen Szűz Mária! Kérlek segíts, hogy amint Te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között!

Mennyei Atyám! Fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent Fiad fényességével világítsd meg előttem bűneimet, Hogy szívemből megbánhassam azokat. Szentlelked erejével újíts meg engem örök szeretetedben, És teljesítsd be rajtam szent akaratodat. Ámen

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment