Szír Szent Efrém

Június 9-e Szent Efrém liturgikus emléknapja. A IV. században élt diakónus a szír ortodox egyház egyik legkiemelkedőbb teológusa, szónoka és himnuszírója volt. Irodalmi tevékenysége hatott a görög nyelvű irodalomra is. XV. Benedek pápa emelte a katolikus egyháztanítók sorába 1920-ban.

A Római és a Perzsa Birodalom határán fekvő Niszibiszben született 306 körül. Tizennyolc éves korában megkeresztelkedett, majd a város első püspökének – a szírek apostolának, Jakabnak – a tanítványa volt. Tanított a niszibiszi iskolában, melynek később vezetője lett. Nagy Szent Vazul diakónussá szentelte. Ifjúkora óta tisztán tartotta gondolatait és szavait. Aszkéta életet élt. Mind fizikai, mind szellemi értelemben éhezte Isten igazságát, s így az isteni kegyelem szócsövévé vált. Miután 363-ban Flavius Claudius Iovianus római császárnak át kellett adni a várost a perzsáknak, Efrém számos kereszténnyel együtt Edesszába költözött. A pogány kultuszok, a különböző ókeresztény szekták arra késztették, hogy állást foglaljon. Küzdött a babona, a csillagkultusz, a manicheizmus ellen; fáradhatatlanul prédikált, és számos könyvet írt – így küzdve kora tévedései ellen. Lánykart alakított, megtanította őket dalaira. Az edesszai templomban a nép elbűvölten hallgatta az új dallamokat, amikor vasárnaponként vagy egyházi ünnepeken fölcsendültek kórusai.

Efrém a szír irodalom megalapozója és legjelentősebb képviselője volt. Főként bibliamagyarázattal, hitvédelemmel és himnuszköltészettel foglalkozott. Az Ószövetség számos könyvéhez készített szír nyelvű kommentárt Szír nyelven írt műveiben összefonódott a teológia és a költészet. Költői szépségű énekeinek köszönhetően a „Szentlélek hárfája” névvel illették.A 372 telén pusztító éhínség idején elvállalta az élelem szétosztását a szegények között. Edesszában halt meg 373. június 9-én.

XV. Benedek pápa a Principi apostolorum Petro kezdetű enciklikájában emelte a katolikus egyháztanítók sorába 1920-ban.

Kép és forrás: http://magyarkurir.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment