A hét plébániája: TEMESVÁR-GYÁRVÁROS

Temesvár legnagyobb külvárosa a Gyárváros, amely 1716-ban szabadult fel a 164 évig tartó török uralom alól. Ekkor indul fejlődésnek 1720-ban a Temesvár keleti részén kialakult városrész. A Bánságban a 18. században jelentős iparosodás indult, új gyárak létesültek Temesváron, így innen ered e városrész elnevezése az 1744-es évtől Gyárvárosként. E városrész római katolikus egyházközsége 1726-ban jött létre. Az első templom Szűz Mária tiszteletére épült 1765-ben és azt 1906 óta görög katolikus templomként használják. A Bánság fővárosának is nevezett Temesvár, 1732-től lesz székhelye a Szent Gellért püspök által valamikor ,nem sokkal a magyar államalapítás után létrehozott Csanádi Római Katolikus Püspökségnek, amely 1929-ben alakult. Az egyházmegye Arad, Krassó-Szörény és Temes megyék 75 plébániáit foglalja magába és főpásztora Pál József Csaba megyéspüspök. A 19. század második felében a kerület lakossága rohamoson gyarapodott római katolikusokkal is, amely szükségessé tette egy nagyobb méretű templom felépítését.

A templom alapkövének letétele 1896 október 4-én volt, a magyar honfoglalás ezeréves évfordulójának évében fogtak hozzá, ezért kapta a milleniumi templom elnevezést. Terveit Ybl Lajos készítette neoromán és neogótikus stílusban. A méreteiben impozáns templom épületének hossza 71 m, homlokzati széllessége 27 m, tornyai 65 m magasak, a központi kupola 45 m, a hajó nagy oldalablakai ólomberakásos vitrálok, a szentek képeivel. A legnagyobb harang 2 420 kg, orgonáját pedig Leopold Wegenstein temesvári mester készítette. A templom befogadó képessége 3000 lélek. A bejárati főkapu fölött középen Krisztus a kereszttel, két oldalán Szent Péter és Szent Pál szobrai, a torony fülkében terrakottából díszes Mária szobor áll. A főoltárnál Szent István és Szent László szobrai láthatók, az oltárképen a Magyarok védőasszonyaként ábrázolja a Szűz Anyát a kisded Jézussal Vastagh György budapesti festőművész munkája. A templom belső festése szecessziós motívumokkal van díszítve. Restaurálásának munkálatait 2012-ben a Magyar Kormánynak köszönhetően kezdhették meg, amelynek első ütemében a tetőszerkezet felújítását végezték el. A 2013-as évi búcsú ünnepén a templom előtti téren újra felállították a város legrégebbi köztéri szobrát a Bánság védőszentjét, Nepomuki Szent Jánost ábrázolja, jellegzetes barokk szobor, amely papi ornátusban ábrázolja a szentet. Valószínű, hogy a szobrot a Bánságban betelepülő morvaországi és bohémiai németek hozták Temesvárra 1722 körül és a várban állították fel a mai Szabadság-téren. Nepomuki Szent Jánost 1726-ban nyilvánítják a Temesi-Bánság védőszentjévé, III. Károly osztrák császár jóváhagyásával. 1932-ben került a Józsefváros-i plébániatemplom kertjébe, ekkor restaurálta Tunner Cornél híres temesvári kőfaragó a homokkőből készült szobrot, majd 2013-ban került sor újabb restaurálásra.

A Milleniumi templom lett Temesvár legnagyobb temploma, amelynek felszentelésére 1901. október második vasárnapján került sor Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére. Dessewffy Sándor csanádi püspök a templom felszentelésekor a következőket mondotta: „Hirdesse egyúttal e templom a késő utódok előtt Temesvár Szabad Királyi Város hazafias érzületét, amelynek lelkesedése azt a Magyar Haza ezeréves fennállása emlékére emelte.” A plébániához jelenleg közel 850 magyar ajkú hívő tartozik, akiknek létszámában az egyházközség lelkipásztori helységeinek római katolikus hívei is beleértendők. Mivel a hívek különböző nemzetiségűek, a pasztoráció több nyelven történik, vagyis magyar, román, német, horvát, szlovák, bolgár és cseh nyelven, olykor a szentmisék is többnyelvűek. A Temesvár-Gyárvárosi római katolikus plébánián az egyházi szolgálatot jelenleg Dumitru Daniel plébános és Váncsa Csaba segédlelkész végzik. A templom búcsús ünnepét, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án, vagyis a búcsút október második vasárnapján tartják a helyi hagyományokat követve.

A plébánia filiái: Bródpuszta, Bukovec, Vöröscsárda Krizsántelep, Újmosnica, Mosnica, Kardostelep, Temesremete és Magyarmedves. Egyházilag a Temesvár-Gyárvárosi plébánia és filiái a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye, Temesi főesperesi kerület, Temesvári esperesi kerülethez tartozik.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment