Aranyszavú Szent Péter

Július 30-án Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspökre emlékezik az Egyház. 430 előtt Ravenna püspökévé választották. Az egyik legjelentősebb keresztény író volt. Hatásos írásai és eredeti prédikációi miatt kapta az aranyszavú nevet.

380 körül született Bologna mellett. A város püspöke, Cornelius hatására választotta a papi hivatást.

III. Szixtusz pápa 430 előtt Ravenna püspökévé szentelte. A hagyomány szerint a pápa azért nem fogadta el a város saját választottját, mert álmában megjelent Péter apostol és Szent Apollinárisz, Ravenna első püspöke, egy fiatalembert mutattak be neki, és őt nevezték Ravenna új püspökének. Amikor Ravenna küldöttei megérkeztek, Szixtus pápa felismerte Péterben az álombeli fiatalembert, és őt szentelte fel. A források tanúsága szerint kiváló lelkipásztor volt, aki híveit hatásos beszédeivel és írásaival buzdította. Amikor Galla Placidia meghallgatta első szentírásmagyarázatát, aranyszavúnak nevezte őt. Rövid, de ihletett beszédeket mondott, homíliáit egyszerű és világos stílus jellemezte. Stílusa megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyedóra; forró nyári napokon nem mondott tanítást; nagypénteken hallgatott, „mert eltemették az Igét”. Beszédei, mivel arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. Beszédeiben magyarázta az apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Arra buzdította a híveket, hogy naponta részesüljenek az Eucharisztiában; bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. Mintegy 180 beszéde maradt fenn.

A ravennai egyház IX. századi püspökkönyve szerint Ravenna mellett halt meg 450. július 31-én.

A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységéért a homíliák doktoraként ismert kítűnő szónokot, Aranyszavú Pétert XIII. Benedek pápa emelte az egyháztanítók sorába 1729-ben. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-re. 1969-ben áthelyezték július 30-ra.

Kép és forrás: http://magyarkurir.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment