Lengyelországi Szent Jácint

A XII. század végén Jackónak (Jakabnak), a XIV. században Jácintnak nevezték. A breslavi egyházmegyében, Kamiénban született. A krakkói egyház kanonokjaként Rómában, 1220-ban lépett be a Domonkos-rendbe. 1221-ben Szent Domonkos arra a feladatra jelölte ki a morvaországi Henrik testvérrel együtt, hogy Lengyelországban terjessze a Rendet. 1222-ben már megalakult a domonkosok zárdája Krakkóban. 1225-ben a breslavi Gellért testvér, Lengyelország első tartományfőnöke öt irányba szétszórta a krakkói testvéreket. Jacko zárdát alapított Gdańskban, Pomerániában, azután Chinelliben (Kielben). Itt élt 1229-től 1233-ig, jellemének ragyogásával és a Szűzanya iránti jámbor áhítatával kitűnve. Sokat dolgozott az azon a vidéken élő ortodoxok és katolikusok között. Kevéssel azelőtt hagyta el a várost, hogy Vladimir Rurikovic fejedelem kiűzte a testvéreket. Ezekről az utazásokról fennmaradt emléke annak a csodának, hogy száraz lábbal kelt át a Visztula folyón, palástjukat a vízre terítve, társaival együtt, akik az Oltáriszentséget és a Szent Szűz szobrát vitték. A krakkói zárdában halt meg 1257. augusztus 15-én. VII. Kelemen 1527-ben boldoggá avatta és VIII. Kelemen 1594. április 17-én a szentek sorába iktatta. Kép és forrás: http://magyarkurir.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment