A hét plébániája: VICE

 Vice Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében a Mezőség északkeleti részén, Besztercétől 60 kilométerre, Bethlentől 22 kilométerre délre, Kolozsvártól 110 kilométerre fekszik. Közigazgatásilag Apanagyfalu községhez tartozik, amelyhez még a következő falvak tartoznak: Almásmálom, Bőd, Felsőoroszfalu, Nyírmezőtanya és Szászfellak. 1315-ben Wycze néven írták. 1332-ben plébániatemploma volt, amelynek papjai János majd 1333-ban Bertalan voltak. A 17. században református volt az anyaegyház. Ezekben az években éles ellentétek merültek fel a református lelkipásztor és a katolikus egyház között. Középkori, tiszta katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lettek a templommal együtt. 1772-ben a néhány római katolikus és a környező szórványokban élő katolikusok részére plébánia szerveződik. 1874-ben a református hívek kétharmada katolikus lett, hogy a Fogarassy püspök által megvásárolt és kiosztásra kerülő Mikes-Kemény birtokból részesüljenek. Csak azok a szűkösebb anyagi körülmények között élő személyek maradtak meg reformátusnak, akik nem vehettek részt a vásárban. 1876-ig Belső-Szolnok vármegyéhez tartozott, amikor az újonnan kialakított Szolnok-Doboka vármegyéhez csatolták. 1867 és 1918 között az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozik. 1920-tól 1940-ig Nagy-Románia, 1940-től 1947-ig a Magyar Királyság, 1947-től Románia integráns része .2003-ban a helység 311 római katolikus és mintegy 100 református lelket számolt. A helységben működő gyermekotthonok: – Szent István Gyermekotthon. 2002 és 2003 között épült a Magyarok Világszövetségének a támogatásával és a Bástya Csángó-Szórványmagyar Kollégium. Látnivalók a faluban :a református templom. Vice a XVII. századtól kezdődően napjainkig református anyaegyház. A Wass Albert Általános Iskola előtt gróf czegei Wass Albert író és költő 2001-ben fölállított, bronzból készült mellszobra található, továbbá a római katolikus temploma.

A plébániatemplom 15. századi szentélye a kor gótikus stílusában építettek, a hajója valószínűleg 14. századi, sőt olyan vélemény is van, hogy a 13. századból származik, kivéve egy szakaszát, amelyet a 17. században átépítettek. Ezt képviseli a gótikus bordás boltozat lekerekített ajkú, üres pajzsokat mutató záróköveivel és gúla alakú gyámköveivel. Cintermének kapuján egy, 1688-ból származó felirat volt. A XIX. század utolsó negyedére a lakosság kétharmadára nőtt a katolikus hívek száma szükségessé vált a katolikus templom építése, így 1885-ben a katolikusok plébániát szerveztek és templomot építettek. Fogarasy Mihály erdélyi püspök jelentős támogatásával és adományával, valamint gróf Zichy Domokos volt veszprémi püspök, aki 1849 után Erdélybe települt adományából 1885-1889 között épült fel a templom, melyet 1879-ben Szent István király tiszteletére szenteltek fel. 1901-ben plébánosa Zsigmond Gusztáv volt. A hívek áldozatos adományaiból, a plébániatemplom teljes külső és belső, valamint butórzat felújítása után, 2012 augusztus 5-én, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök áldotta meg.

Vice oldallagosan ellátott filiái: Apanagyfalu, Bethlen és Csicsókeresztúr. Jelenleg az egyházi szolgálatot Ft. Dr. Lőrinczi Károly plébános teljesíti, a Szent Anna Házban -Csicsókeresztúron, Apanagyfaluban -Szent Gellért plébánia, a Szent István Király plébánián-Bethlehenben, a Szent István Házban Vicén és a vicei Szentháromság plébánián. Előző szolgálati helyek a következők voltak: Petrozsény, Szárhegy Kézdivásárhely és 1995-től Vicén folyattja az egyházi szolgálatát.
A vicei Szentháromság plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Belső-szolnoki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepét Szentháromság napján, június 15-én, valamint az örökös szentségimádási napját december 10-én tartják.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment