Szentírás vasárnapja

Szeptember utolsó vasárnapja sajátos ünnep, amelyet a Szentírás kiváló ismerője és fordítója, Szent Jeromos ünnepéhez (szeptember 30.) kapcsolódóan tartjuk meg a Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját. Ezen a napon a hívek közössége fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendöléseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az ősegyház igehirdetését.
Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott meghívást.
Vegyük ma különleges tisztelettel és szeretettel kezünkbe a Szentírást és fontoljuk meg Szent Jeromos szavait aki így tanít minket: „Szeresd a Szentírást, és az örökkévaló Bölcsesség szeretni fog téged.Szeresd és szolgálni fog téged. Becsüld és karjaiba fog zárni.”

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment