Boldog Romzsa Tódor

Munkács görögkatolikus püspökeként szenvedett vértanúságot 1947. november 1-jén.

Romzsa Tódor 1911. április 14-én született Nagybocskón (Velikij Bicskov), Kárpátalja Máramaros vármegye rahói járásának községében. A huszti reálgimnázium után hat éven át Rómában, a pápai Gergely-egyetemen tanult. 1936-ban pappá szentelték, 1937 júliusában tér haza Kárpátaljára. Hegyi falvak lelkipásztora és az ungvári papi szeminárium professzora. 1944. szeptember 24-én püspökké szentelték. Egy hónap múlva a vörös hadsereg megszállta Kárpátalját, és a területet Szovjetunióhoz csatolták.
Megkezdődött a katolikusok üldöztetése: rágalomhadjárat, templomfoglalás, letartóztatás, kirakatperek, szibériai száműzetés, börtönbüntetés, gyilkos merényletek.
A szovjet hatalom a görögkatolikus egyházmegyét meg akarja semmisíteni, de Romzsa püspök híveivel hősiesen ellenáll. Szovjetukrajna kommunista vezetője N. Sz. Hruscsov kezdeményezi Romzsa püspök meggyilkolását. 1947. október 27-én, a brutális merénylet után a súlyosan sérült püspököt a munkácsi kórházba szállítják, ahol november 1-jén a szovjet NKVD ügynökei méreggel megölik.

2001. júniusában Romzsa Tódort, Kárpátalja vértanú püspökét II. János Pál pápa boldoggá avatja.

Kép és forrás: http://romkat.ro

About the author

majoros gabriella

Leave a Comment